Cum se stabilește impozitul pentru clădirile rezidențiale(844)


Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța informează contribuabilii că în categoria clădirilor rezidențiale sunt incluse clădirile folosite pentru locuit, alcătuite din una sau mai multe camere, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisfac cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii şi care nu sunt folosite pentru desfăşurarea unor activităţi economice.

În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul pe clădiri se stabilește ca la clădirile rezidențiale.

Activitatea economică se referă la orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii şi lucrări pe o piaţă şi cuprinde activităţile de producţie, comerţ sau prestări de servicii, inclusiv activităţile extractive (extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale), agricole şi activităţile profesiilor liberale sau asimilate acestora.

Persoanele care se regăsesc în această situație au obligația să depună „Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri rezidențiale/nerezidențiale/cu destinație mixtă aflate în proprietatea PF”, până la data de 31.03.2016. Recalcularea impozitului, după caz, se va face numai dacă se va depune declarația fiscală.

Formularul se poate descărca de pe site-ul instituţiei www.spit-ct.ro, secṭiunea Persoane fizice-Documente declarare-Impozitul pe cădiri și se poate depune, împreună cu documentele justificative, prin următoarele modalități:

1. On-line pe site-ul www.spit-ct.ro accesând butonul ,,Depune declaraṭiile on-line”;

2. Prin e-mail (ag1@spit-ct.ro, ag2@spit-ct.ro, ag3@spit-ct.ro, ag5@spit-ct.ro, ag6@spit-ct.ro);

3. Pe site-ul www.spit-ct.ro, secţiunea „Servicii online/ Plata online a impozitelor“ sau link-ul https://etax.spit-ct.ro, în urma autentificării cu nume utilizator şi parolă emise de către SPIT în urma unei cereri depuse online;

4. Prin fax (0241 488566; 0241 488536; 0241488543; 0241 488545; 0241 488531) ;

5. Prin postă cu confirmare de primire;

6. La ghiṣeele agenṭiilor fiscale ale SPIT
jooble.org