Un oraș din Constanța a rămas fără primar(1131)


Prefectul judeţului Constanţa, domnul Ion Constantin, a emis Ordinul nr. 50 prin care s-a constatat încetarea înainte de termen a mandatului primarului oraşului Negru Vodă, Ion Nicolin. Ordinul a fost comunicat primarului oraşului Negru Vodă, Consiliului Local al oraşului Negru Vodă şi secretarului UAT Negru Vodă.

”Ordinul a avut drept temei juridic Raportul final nr. 29362/G/II/03.07.2013 emis de Agenţia Naţională de Integritate, prevederile art. 91 alin. 4 din Legea nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, art. 16 alin. 2 din Legea nr. 393/2004, privind statutul aleşilor locali şi art. 25 alin. 2,3,şi 4 din Legea 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice pentru modificarea şi completarea Legii 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative”, au precizat reprezentanții Prefecturii Constanța.
 
jooble.org