Primăria Constanța: Școala 5 devine structură a Școlii 6(690)


În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi a Ordinului Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5556/27.10.2015, Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, culte şi protecţie socială din cadrul Consiliului local al municipiului Constanţa, în deplin acord cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa au organizat şi avizat Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar din municipiul Constanţa.

Astfel, Şcoala Gimnazială Nr. 6 “Nicolae Titulescu” şi Grădiniţa cu Program Normal “Căsuţa poveştilor” vor deveni structură fără personalitate juridică în cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 5 “Nicolae Iorga” începând cu anul şcolar 2016-2017.
jooble.org