Noua declarație fiscală pentru recalcularea impozitului/taxei pe clădiri deținute de persoanele fizice(938)


Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța amintește constănţenilor că în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, începând cu anul 2016, impozitul/taxa pe clădiri se stabilește în funcție de destinația finală a clădirii, după cum urmează: rezidențiale (locuință), nerezidențiale (activitate economică), mixte (locuință și activitate economică).

Având în vedere cele de mai sus, revenim cu precizări privind impozitul/taxa pe clădiri datorat de persoanele fizice care dețin în proprietate clădiri cu destinație nerezidențială sau mixtă sau la adresa respectivă au fost înregistrate sedii de societăți comerciale, persoane fizice autorizate (cabinete medicale, întreprinderi individuale, notari, avocați, experți contabili, etc.).

Contribuabilii care se regăsesc într-una din aceste situații au obligația să depună declarații fiscale pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri până la data de 31 martie 2016. Recalcularea impozitului, după caz, se va face numai dacă se vor depune declarațiile fiscale însoțite de unul din documentele următoare:

a. raportul de evaluare întocmit de un evaluator autorizat care reflectă valoarea clădirii la data de 31 decembrie a anului anterior anului de referință;

b. procesul verbal de recepție finală din care reiese valoarea clădirii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;

c. actul de dobândire a dreptului de proprietate asupra clădirii, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, din care reiese valoarea clădirii. În cazul în care valoarea clădirii nu se evidențiază distinct, impozitul pe clădiri se va stabili la valoarea totală din actul respectiv.

d. orice document din care reiese destinația clădirii precum: contracte de închiriere, contracte de comodat, autorizații de construire și orice alte documente justificative.

În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul/taxa pe clădiri se stabilește similar clădirilor rezidențiale iar în cazul în care la adresa imobilului se desfăşoară activitate economică, impozitul/taxa pe clădiri se calculează similar clădirilor nerezidențiale.

În cazul unei clădiri cu destinație mixtă, aflată în proprietatea persoanelor fizice, la adresa căreia este înregistrat un domiciliu fiscal, la care se desfășoară o activitate economică, impozitul se calculează prin însumarea impozitului aferent suprafeței folosite în scop rezidențial, cu impozitul aferent suprafeței folosite în scop nerezidențial.

Având în vedere că Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța nu deținea la data de 31.12.2015 informațiile susmenționate, impozitul/taxa pe clădiri pentru anul 2016, s-a stabilit automat cu respectarea prevederilor art. 458, alin (4), din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile calculate ca pentru clădirile rezidențiale.

Pe cale de consecință, reamintim constănțenilor care dețin în proprietate/ folosință clădiri cu destinație nerezidențială sau mixtă sau la adresa respectivă au fost înregistrate sedii de firmă, faptul că în urma depunerii declarației se va restabili impozitul/taxa pe clădiri în conformitate cu situația fiscală reală.
jooble.org