Impozitele şi taxele locale, contestate în instanţă(810)


Patronatul Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii Constanţa împreună cu Baroul Constanţa, Ordinul Arhitecţilor din Constanţa, Camera Executorilor Judecătoreşti Constanţa, Asociaţia Medicilor de Famile „Tomis” Constanţa s.a. au iniţiat contestaţie în contencios administrativ prin care solicită revocarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 312/18.12.2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2016.

”Considerăm că impozitele şi taxele stabilite nu ţin cont de realităţile economice şi sociale, astfel încât prin cotele de impozitare maxime stabilite prin Hotărâre în mod nejustificat, contrar expunerii de motive prezentate şi deci nelegal, Primăria Constanţa a ridicat la maximum valoarea impozitelor şi taxelor locale în dezavantajul contribuabilului.
Primăria Constanţa nu a realizat nicio prezentare a nivelului impozitelor şi taxelor în comparaţie cel puţin cu anul 2015, şi niciun studiu de impact asupra veniturilor nete ale contribuabililor, optând doar pentru aplicarea cotelor maximale, exclusiv în mod birocratic, cu singurul scop de a maximiza veniturile bugetului local.
În cazul clădirilor nerezidentiale valoarea impozabilă a crescut că urmare a valorilor pe mp cu 6,5% conform dispoziţiilor art. 457 Cod Fiscal şi cu toate acestea, Primăria afirmă că nu cunoaşte care va fi impactul asupra bugetului local. Codul Fiscal a mai introdus un nou impozit, dispoziţiile art. 458 – impozitul pe caldirile nerezidentiale aflate în proprietatea persoanelor fizice prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2 -1,3% din valoarea acesteia.
Contrar intenţiilor declarate, administraţia locală a aplicat o cota de 1,3% pe care a şi majorat-o ilegal cu 15,4%, cota finală de majorare fiind în realitate 1,5%.
De asemenea, în cazul persoanelor juridice ce deţin clădiri rezidenţiale care potrivit Codului Fiscal au avut că şi cota de majorare între 0,08% şi 0,2%, administraţia locală a stabilit cota maximă de 0,2%.
Referitor la impozitul pe terenuri, Primăria Municipiului Constanţa va obţine din acest an venituri suplimentare prin impozitarea terenurilor aflate sub construcţii, astfel făcându-se o dublă impozitare atât pentru caldire, cât şi pentru terenul care nu mai este uzitabil.
În schimb, în ceea ce priveşte impozitul pe mijloace de transport, acesta a fost redus cu 50%, fără a avea avizul comisiei de specialitate nr. 2, Primăria dovedind de lipsa de preocupare pentru mediul înconjurător şi sanatatatea populaţiei”, se arată în comunicatul de presă comună al instituțiilor amintite.0
„Considerăm că majorarea şi impozitelor locale instituite prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 312/18.12.2015 duc la împovărarea fiscală a micilor întreprinzători, cu efecte devastatoare asupra activităţilor acestora şi, în mod, special a celor care vor să iniţieze un start-up. Nu este exclus dacă impozitele şi taxele locale vor rămâne la acest nivel, să asistăm la reducerea numărului de firme active din mediul de afaceri constănţean cu efecte nebănuite asupra bugetului local”, a declarat preşedintele Patronatul Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii Constanţa, Iulian Gropoșilă.
jooble.org