Centre de informare turistică la Saturn, Jupiter şi Neptun(486)


Primăria Mangalia a organizat marţi, 22 decembrie 2015, un eveniment prilejuit de finalizarea proiectelor de creare a Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică în staţiunile Saturn, Jupiter şi Neptun-Olimp. Proiectele au fost realizate în cadrul POR 2007-2013, Axa Prioritară 5: "Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului", Domeniul major de intervenţie 5.3 - Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, Operaţiunea - Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora. Beneficiarul proiectelor este UAT Municipiul Mangalia. Autoritatea de Management este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, iar Organismul Intermediar este Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism, din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Turism.
Valoarea totală a celor trei proiecte este de aproximativ 1,4 milioane de lei, contribuţia Primăriei Mangalia fiind de 2%. Acestea au fost implementate în perioada 16 iunie - 31 decembrie 2015. Centrele de informare vor fi dotate cu un portal de informaţii şi o bază de date, prin intermediul cărora turiştii vor putea accesa toate informaţiile de care au nevoie, pe durata sejurului. De asemenea, va exista o reţea informatică, în vederea efectuării schimburilor de date, cu privire la potenţialul turistic din zonă, între Centrele de informare şi tour-operatorii.
jooble.org