Ședință de îndată a Consiliului Local Medgidia, proiect aprobat(581)


Consiliul Local Municipal Medgidia s-a întrunit într-o ședință de îndată astăzi, la ora 08:30. Pe ordinea de zi a fost un singur proiect de hotărâre referitor la aprobarea finalizării contractului de finanțare numărul 3816/21.08.2013 pentru proiectul „Reabilitare, modernizare străzi, parcări, pod și stații de transport în municipiul Medgidia, cod SMIS 7248” și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.
În urma votului, s-a aprobat proiectul de hotărâre, mai exact stabilirea datei de 30.06.2016 ca dată limită de finalizare a proiectului și introducerea pe lista de investiții pe anul 2016 a proiectului. Totodată s-a stabilit că valoarea estimată a sumelor necesare finalizării proiectului în termenul menționat, sume care vor fi acoperite din bugetul local, este de 1.355.637,93 lei la care se adaugă T.V.A. în sumă de 333.507,08 lei.
jooble.org