Aveți restanțe la plata impozitelor locale? Aflați cum puteți scăpa de majorări(542)


Serviciul Public de Impozite şi Taxe Constanţa informează constănţenii că, în şedinţa ordinară a Consiliului Local din data de 18.12.2015, a fost adoptată hotărârea pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale la nivelul UAT Constanţa, respectiv anularea unei cote de 73,3% din majorările de întârziere aferente obligaţiilor de plată principale datorate bugetului local, restante la 30 septembrie 2015.

 

Astfel, cotribuabilii care intenţionează să beneficieze de această facilitate fiscală trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- să notifice SPIT cu privire la intenţiile lor, până cel mai târziu la data depunerii cererii de anulare a majorărilor de întârziere. Notificarea se poate depune la sediile SPIT sau se poate comunica prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire;

- să achite la zi toate obligaţiile de plată principale şi cota de 26,7% din majorările de întârziere aferente;

- să depună cererea de anulare a cotei de 73,3% din majorările de întârziere până la data de 30 iunie 2016, inclusiv.

 

Menţionăm că pentru mai multe detalii cu privire la procedura sus-menţionată constanţenii pot accesa site-ul www.spit-ct.ro, secţiunea „Legislaţie – Hotărâri ale Consilului Local” sau link-ul http://www.spit-ct.ro/legislatie.
jooble.org