Ce votează consilierii județeni în ultima ședință a anului(823)


Consiliul Judeţean Constanţa este convocat în şedinţă ordinară, pe data de 18.12.2015, ora 11:00, în Sala “Remus Opreanu” din cadrul Palatului Administrativ – Consiliul Judeţean Constanţa, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotarare privind avizarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanta in perioada 2014-2020".
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

2. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale conform Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

3. Proiect de hotarare privind aprobarea consumului lunar de carburanti pentru autoturismele ce deservesc parcul auto al Consiliului Judetean Constanta si ale institutiilor in subordinea sau sub autoritatea acestuia, conform Ordonantei 80/2001, republicata si modificata.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2015 al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

5. Proiect de hotarare privind stabilirea costurilor medii anuale pe anul 2016 pentru finantarea serviciilor sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor copilului si ale persoanei adulte cu handicap, precum si a contributiei consiliilor locale la finantarea acestor servicii.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

6. Proiect de hotarare privind modificarea Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri pe anul 2015 finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

7. Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli precum si Listei de investitii ale R.A.J.D.P. Constanta pe anul 2015.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

8. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor, cotelor si coeficientilor ce vor fi utilizati de R.A.J.D.P. Constanta pentru serviciile si lucrarile ce vor fi executate in anul 2016 pentru Consiliul Judetean Constanta.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir


9. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2015 pentru Directia Publica Judeteana de Evidenta a Persoanelor Constanta.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

10. Proiect de hotarare privind stabilirea valorii taxelor speciale pentru anul 2016.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

11. Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului final al evaluarii finale a domnului Gherghilecu Vasile, Director la Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta "Calutul de mare".
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

12. Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Listei de investitii pe anul 2015 pentru Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada".
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

13. Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Listei de investitii pentru anul 2015 la Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta "Calutul de mare".
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

14. Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Teatrul de Stat Constanta.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

15. Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Directia Judeteana a Distributiei si Exploatarii Filmelor Constanta.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

16. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Biblioteca Judeteana "I. N. Roman" Constanta.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

17. Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

18. Proiect de hotarare privind aprobarea Caietului de obiective la Teatrul de Copii si Tineret Constanta "Calutul de mare".
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

19. Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Listei de investitii pe anul 2015 pentru Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

20. Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Muzeul de Arta Constanta.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

21. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Camera Agricola Judeteana Constanta.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

22. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Unitatea de Asitenta Medico-Sociala Agigea.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

23. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Centrul Scolar de Educatie Incluziva “Maria Montesori”.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

24. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Centrul Scolar de Educatie Incluziva “Albatros”.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

25. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Consiliului Judetean Constanta.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir
jooble.org