Prefectură: Inundaţiile, canicula şi Litoralul, priorităţile următoarei perioade!(816)Astăzi, sub conducerea prefectului Eugen Bola, s-a desfăşurat şedinţa de lucru a Colegiului Prefectural, având pe ordinea de zi: Analiza şi aprobarea Planului de măsuri pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice sezonului cald 2013; Comandament Litoral 2013.
Au participat toţi membrii Colegiului Prefectural şi membrii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.


Fiecare instituţie şi societate cu activitate de interes public: sarcini precise, punctuale


Prefectul a solicitat membrilor prezenţi să dispună măsuri specifice pentru perioada când se vor înregistra temperaturi extreme. Spre exemplu:
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea“: va transporta apa potabilă cu mijoacele tehnice din dotare în localităţile unde aceasta nu se poate asigura; se vor întreprinde măsuri de prevenire a producerii incendiilor.
Direcţia de Sănătate Publică: va face verificări la nivelul unităţilor sanitare, privind asigurarea stocului minimal de medicamente, pentru intervenţii în caz de urgenţă; va monitoriza permanent calitatea apei potabile; va asigura personal medical în punctele stradale organizate de ISU sau prin grija autorităţilor locale; va monitoriza grupurile de populaţie care prezintă risc crescut de evoluţie nefavorabilă a sănătăţii; va verifica unităţile care asigură servicii turistice, o atenţie deosebită se va acorda unităţilor care asigură hrănirea colectivă şi în special locaţiile în care sunt organizate tabere şcolare.
Inspectoratul Teritorial de Muncă: va face recomandări pentru angajatori în vederea ameliorării condiţiilor de muncă în special pentru activităţile care se desfăşoară în spaţii deschise şi pentru cele care necesită un efeort fizic deosebit; va verifica modul în care sunt respectate prevederile O.U.G. nr.99/2000.
Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor: va stabili măsurile necesare pentru reducerea mortalităţii la animale; va urmări evacuarea imediată a animalelor moarte; va verfica unităţile care produc, depozitează şi comercializează produse de origine animală; va intensifica acţiunile de verificare şi control în scopul prevenirii apariţiei eventualelor boli la animale transmisibile la om (epizootii).
Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţii Sociale: va acorda ajutor, împreună cu organizaţiile neguvernamentale din domeniul asistenţei sociale, persoanelor vulnerabile.
Comisariatul Gărzii de Mediu: va verifica modul în care sunt evacuate deşeurile, în special în zonele de risc (aglomerări urbane, staţiuni turistice, etc).
S.C. RAJA SA: în perioadele de „COD PORTOCALIU” se vor evita întreruperile furnizării de apă potabilă; se vor marca hidranţii subterani pentru evitarea parcării autovehiculelor deasupra lor.
ENEL: va asigura furnizarea energiei electrice în mod deosebit în perioadele de COD PORTOCALIU.

Toate instituţiile cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă, generate de caniculă, vor informa Instituţia Prefectului Judeţul Constanţa asupra problemelor deosebite identificate.


Din 3 iulie, o comisie va stabili pagubele, pentru a fi despăgubite victimele ploilor torenţiale de ieri!


Având în vedere pagubele produse în 16 localităţi din judeţ (inclusiv sate arondate) ca urmare a ploilor torenţiale înregistrate în ultima perioadă, prefectul judeţului Constanţa a dispus, prin Ordin, constituirea a trei comisii care se vor deplasa în localităţile afectate, în vederea verificării efectelor inundaţiilor şi întocmirii situaţiei centralizatoare a pagubelor produse, fizic şi valoric. Aceste comisii se vor deplasa în judeţ începând cu data de 3 iulie a.c. Scopul acestor demersuri este acela de a întocmi documentaţia necesară pentru obţinerea sprijinului financiar din surse de la bugetul de stat sau din bugetul Uniunii Europene.


Controlul pe Litoral: respect pentru turist, dar... şi pentru agentul economic


În ceea ce priveşte activitatea de control a agenţilor economici, prefectul a recomandat ca aceasta să se desfăşoare în spiritul legii, dar şi cu respect faţă de turist şi, nu în ultimul rând, faţă de administratorii societăţilor verificate.
 
jooble.org