TIMPUL vă informează: A fost aprobată versiunea finală a Ghidului general al solicitantului POR

TIMPUL vă informează: A fost aprobată versiunea finală a Ghidului general al solicitantului POR(515)


A fost aprobată versiunea finală a Ghidului general al Solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, după ce a fost parcursă procedura de cunsultare publică, în urma căreia au fost primite numeroase observații și comentarii care au fost luate în considerare pentru finalizarea Ghidului. În Ghid a, este inclus un model al cererii de finanțare, precum și un model orientativ al contractului de finanțare. Pașii următori includ publicarea spre consultare publică a ghidurilor specifice pentru fiecare apel de proiecte, în baza cărora vor fi elaborate cererile de finanțare pentru POR 2014-2020, colectarea și integrarea contribuțiilor și aprobarea versiunii finale a ghidurilor. Programul Operațional Regional (POR), gestionat de MDRAP în calitate de Autoritate de Management, este unul dintre cele 7 programe operaționale din generația 2014-2020 implementate în România, cofinanțate din fondurile europene structurale și de investiții. Cu o alocare financiară de 8,25 miliarde de euro pentru cele 11 axe prioritare (plus axa 12 - Asistență Tehnică), POR 2014-2020, adoptat pe 23 iunie 2015, este programul cu cea mai mare contribuție la dezvoltarea regională a Romaniei. Programul va continua să finanțeze investiții din perioada 2007-2013: infrastructura socială, de sănătate și educațională, IMM-uri, drumuri județene și turism, dar va finanța și noi categorii de proiecte față de programul precedent: reabilitarea termică a clădirilor publice, lucrări de cadastru și centre de transfer tehnologic.
La începutul lunii trecute a avut loc modificarea POR 2014-2020 prin alocarea sumei de 100 de milioane de euro, pentru a asigura participarea României la programul Inițiativă pentru IMM-uri. De asemenea, CMPOR a aprobat și criteriile de evaluare și selecție a proiectelor care vor fi finanțate, pentru 3 priorități de investiție: 5.2.-„Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului”; 7.1.-„Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industrial aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice”; 8.1.-„Investiții în infrastructurile sanitare și sociale, obiectivul specific „Servicii sociale pentru persoane vârstnice”.
Mai multe informații pe www.inforegio.ro
 
jooble.org