Istorii cu tâlc - 2

Istorii cu tâlc - 2(554)


Într-un compartiment de tren, printre mai mulţi tineri, se găsea şi un călugăr. Tinerii începură o conversaţie despre lucruri indecente. Călugărul îi avertiză că nu se cade să vorbească astfel de lucruri:
- Vorbim despre ce vrem, ziseră ei.
- Atunci, adăugă călugărul, pot vorbi şi eu despre ce îmi place?
- Evident, ziseră.
Călugărul îşi făcu cruce şi zise cu glas înalt Tatăl Nostru. Tinerii tăcură.
 
jooble.org