Politica regională: toate programele pentru perioada 2014-2020 fiind acum adoptate, implementarea devine prioritară

Politica regională: toate programele pentru perioada 2014-2020 fiind acum adoptate, implementarea devine prioritară(611)


Noul program de politică regională a fost adoptat pentru regiunea Campania din Italia în valoare de peste 4 miliarde de euro, din care mai mult de 3 miliarde provin din Fondul European de dezvoltare regională (FEDR), ni se arată într-un comunicat de presă. La fel ca în cazul tuturor programelor adoptate pentru perioada 2014-2020, investițiile din cadrul programului pentru regiunea Campania se concentrează strategic pe patru domenii principale stimulatoare de creștere: cercetare și inovare, tehnologii digitale, sprijin pentru întreprinderile mici și pentru economia cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Dat fiind că programul „Campania” a fost ultimul program din cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” al FEDR care mai trebuia adoptat pentru perioada 2014-2020, ultima adoptare marcând oficial începutul fazei de implementare a noii perioade de programare. La rândul său, Comisarul pentru politica regională, Corina Crețu, a declarat: „Sunt încântată că toate programele operaționale ale FEDR pentru 2014-2020 au fost adoptate; dispunem acum de pachete de investiții solide, axate pe performanță, pentru a ajuta regiunile și orașele să realizeze obiectivele UE în materie de creștere economică și creare de locuri de muncă. Acum depinde de aceste regiuni și orașe să implementeze programele la timp, să selecteze proiecte de calitate și să asigure o utilizare eficientă și strategică a fondurilor disponibile.” Rezultatele preconizate ale programelor pentru perioada 2014-2020 și contribuția acestora la obiectivele UE în materie de creștere economică și locuri de muncă, la Planul de investiții și la prioritățile Comisiei pe parcursul celor 10 ani vor fi făcute publice și explicate pe larg în Comunicarea privind „Investițiile în locuri de muncă și creștere economică – optimizarea contribuției fondurilor structurale și de investiții europene”, care va fi lansată pe 14 decembrie. Comunicarea conține și rezultatele negocierilor cu toate statele membre cu privire la acordurile și programele de parteneriat și la cele mai importante provocări cu care se confruntă fiecare țară. Având în vedere că o implementare eficientă este esențială pentru a obține rezultatele preconizate ale programelor, este necesar să fie integrate învățămintele desprinse din perioada anterioară: acesta este unul dintre obiectivele Grupului operativ pentru o mai bună punere în aplicare care, la un an de la lansare, a demonstrat succesul metodologiei utilizate. În strânsă colaborare cu autoritățile naționale și prin încurajarea schimbului de bune practici, Grupul 2 / 2 operativ a ajutat statele membre vizate să își folosească în mod optim părțile alocate din fondurile UE pentru perioada 2007-2013, contribuind astfel și la facilitarea implementării în perioada 2014-2020.
 
jooble.org