Transferul mijloacelor de transport se solicită în termen de 30 de zile(600)


Serviciul Public de Impozite şi Taxe (SPIT) Constanţa informează contribuabilii persoane fizice şi juridice că, în cazul schimbării domiciliului sau sediului social, au obligaţia să se prezinte la ghişeele agenţiilor fiscale pentru a solicita transferul mijlocului de transport în termen de 30 de zile de la modificarea survenită.

Cererea în vederea efectuării transferului se depune împreună cu următoarele documente:
1. În cazul persoanelor fizice –copia actului de identitate cu noua adresă de domiciliu şi copia cărţii de identitate a mijlocului de transport;
2. În cazul persoanelor juridice –copia hotărârii adunării generale a acţionarilor/asociaţilor în care este menţionată schimbarea sediului social, rezoluţia şi înregistrarea de menţiuni de la Registrul Comerţului, certificatul de înmatriculare al societăţii, împuternicirea şi copia actului de identitate pentru persoana care se prezintă la ghişeu în numele societăţii.

Precizăm că scăderea de la plata impozitului şi impunerea se vor efectua cu data de întâi a lunii în care a intervenit modificarea.

Depunerea peste termen sau nedepunerea declaraţiilor privind transferul mijloacelor de transport în termenul prevăzut de lege constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 70 la 696 lei pentru persoanele fizice şi de la 280 la 2.784 lei pentru persoanele juridice. 
jooble.org