Castelu nu mai are primar(595)


Având în vedere Decizia penală nr. 998/15.11.2013 a Curţii de Apel Constanţa, pronunţată în dosarul nr. 2418/256/2012, prin care primarul comunei Castelu, domnul Anghel Nicolae a fost condamnat definitiv la o pedeapsă privativă de libertate, Prefectul Judeţului Constanţa, Ion Constantin, în conformitate cu prevederile art.15 alin.2 lit.e din Legea nr.393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile art. 69 alin. 2, teza I, alin. 3 şi 4 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare a emis Ordinul nr. 568/.2015 prin care s-a constatat încetarea de drept a mandatului primarului comunei Castelu, Anghel Nicolae.
Ordinul va fi comunicat primarului comunei Castelu, Consiliului Local al comunei Castelu şi secretarului UAT Castelu.

  
jooble.org