Discuții la nievl înalt despre securitatea și stabilitatea în regiunea Mării Negre

Discuții la nievl înalt despre securitatea și stabilitatea în regiunea Mării Negre(755)


Secretarul de stat pentru afaceri strategice Daniel Ioniţă din MAE a participat în calitate de vorbitor principal la sesiunea de închidere a celui de-al doilea modul al cursului de nivel înalt privind Politica de Securitate şi Apărare Comună ,,ESDC 11th High Level Course Jean Monnet”, organizat de Colegiul European de Securitate şi Apărare (Serviciul European de Acţiune Externă) în parteneriat cu Colegiul Naţional de Afaceri Interne din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti. În intervenţia sa, oficialul roman a pus accentul pe strategia României în domeniul managementului crizelor şi pe viziunea ţării noastre asupra securităţii şi stabilităţii în regiunea Mării Negre. Referindu-se la iniţiativele din cadrul Politicii de Securitate şi Apărare Comună (PSAC), Daniel Ioniţă a menţionat faptul că România s-a implicat activ în numeroase misiuni civile şi operaţii militare PSAC, conştientizând importanţa şi impactul pe care acestea îl au în contextul demersurilor UE de consolidare a securităţii şi stabilităţii internaţionale. În acest sens, în urmă cu 4 ani România a adoptat o strategie naţională cu privire la participarea în misiunile civile ale Uniunii Europene. Secretarul de stat pentru afaceri strategice a subliniat în mod deosebit importanţa următoarelor aspecte: sporirea solidarităţii între statele membre UE, adoptarea unei poziţii pro-active a UE în vecinătatea estică şi cea sudică şi coordonarea acesteia cu NATO, sprijinirea membrilor Parteneriatului Estic, inclusiv pentru gestionarea comună a ameninţărilor de securitate, consolidarea PSAC, dezvoltarea în continuare a parteneriatului transatlantic, precum şi amplificarea eforturilor pentru asigurarea securităţii energetice şi a celei cibernetice. De asemenea, secretarul de stat Daniel Ioniţă a precizat că pregătirea forţelor armate, reforma sectorului de securitate, combaterea pirateriei, monitorizarea implementării acordurilor de pace şi asistenţa la frontieră, constituie domenii în care România participă cu o contribuţie apreciată, în contextul misiunilor şi operaţiilor derulate de UE. În ceea ce priveşte securitatea şi stabilitatea în regiunea Mării Negre, secretarul de stat pentru afaceri strategice a arătat că, în ultima perioadă, pacea şi libertatea au fost din nou ameninţate în apropierea graniţelor Uniunii Europene şi NATO. În est aceste ameninţări provin, în principal, din partea Rusiei care, prin anexarea ilegală a peninsulei Crimeea, a încălcat principiile dreptului internaţional şi obligaţiile asumate în acest sens, în timp ce în sud principala ameninţare este reprezentată de fenomenul migraţionist. Ca posibile soluţii, secretarul de stat pentru afaceri strategice a menţionat întărirea cooperării între Uniunea Europeană şi NATO, precum şi strângerea legăturilor transatlantice. În acest sens, Daniel Ioniţă a subliniat că noua Strategie de Politică Externă şi Securitate pe care Uniunea Europeană ar trebui să o adopte anul viitor trebuie să prezinte o viziune comună care să fie asumată de toate statele membre UE şi care să reflecte diferitele preocupări ale acestora. Se cuvine să vă furnizăm și o serie de informaţii suplimentare primate de la Direcția Purtător de Cuvânt și Comunicare din Ministerul Afacerilor Externe. Cursul de nivel înalt PSAC al Colegiului European de Securitate şi Apărare, aflat la cea de-a 11-a ediţie, reprezintă cea mai înaltă formă de instruire existentă la nivelul Uniunii Europene a cadrelor statelor membre implicate în realizarea Politicii de Securitate şi Apărare Comune. Sesiunile de lucru ale modulului au acoperit o arie complexă de teme în domeniul dezvoltării capacităţilor civile şi militare ale UE, asigurându-se o participare consistentă din partea structurilor guvernamentale ale statelor membre (militari, forţe de ordine de poliţie, jandarmi şi diplomaţi) şi din partea reprezentanţilor structurilor europene specializate.
jooble.org