Academia Navală Mircea cel Bătrân împlinește 143 de ani

Academia Navală Mircea cel Bătrân împlinește 143 de ani(1032)


Academia Navală "Mircea cel Bătrân" aniversează marţi, 17 noiembrie, 143 de ani de învăţământ militar de marină. Evenimentul va fi marcat printr-o serie de activităţi, conform următorului program:
- luni, 16 noiembrie, la Biblioteca Universitară "Comandor Eugeniu Botez", Expoziţia de carte Dobrogea în surse literare şi istorice, iar în Aula “Viceamiral Ion Coandă”, Simpozionul Dobrogea – leagăn al dezvoltării maritime româneşti;
- joi, 19 noiembrie, începând cu ora 10.00, Conferinţa Programele ERASMUS+ şi EMILYO, urmată de workshop-ul Programele de cadeţie – cerinţe şi oportunităţi;
- vineri, 20 noiembrie, ora 10.30, inaugurarea Muzeului de Istorie şi Tradiţii al Academiei Navale "Mircea cel Bătrân", iar de la ora 12.00, în cadrul Şedinţei solemne a Senatului Universitar al Academiei Navale, va fi conferit titlul de Profesor Onorific rectorului Academiei Navale “Nikola Vaptsarov” din Varna, Bulgaria, comandorul prof. Dr. Boyan MEDNIKAROV.


Înfiinţată la Galaţi în anul 1872, Şcoala Flotilei a reprezentat în contextul creşterii rolului flotei militare şi civile, ca factor de putere navală, primul pas spre instituţionalizarea unor forme adecvate de formare a cadrelor pentru marina şi racordarea învăţământului de marină de specialitate la solicitările practicii sociale şi ale învăţământului naţional.
Ideea naşterii unei şcoli superioare de profil a fost susţinută multă vreme, iar materializarea a venit în anul 1909 prin înfiinţarea Şcolii Navale Superioare, la Constanţa. Organizarea Secţiei Marină de Comerţ, în cadrul aceleiaşi instituţii, în anul 1938, nu a reprezentat decât un răspuns al evoluţiei superioare a învăţământului de marină.
După multe transformări evolutive, în august 1973, a luat naştere Institutul de Marină "Mircea cel Bătrân", în urma fuziunii celor două ramuri ale pregătirii puterii maritime naţionale, iar în anul 1990 se transformă în Academia Navală "Mircea cel Bătrân", instituţie destinată pregătirii şi perfecţionării ofiţerilor ingineri pentru Forţele Navale şi Marina Comercială.
Spaţiul educaţional european convenit cu ocazia Acordului de la Bologna pune în concordanţă obiectivele învăţământului de marină cu cerinţele beneficiarilor academiei, Ministerul Apărării Naţionale şi Autoritatea Navală Română. Începând din acest an, prin planurile de învăţământ pe care Academia Navală "Mircea cel Bătrân" le pune în aplicare, se răspunde exigenţelor Consiliului Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare. În acelaşi timp, calitatea de naţiune membră a NATO a impus adaptarea planurilor de învăţământ militar la cerinţele de compatibilitate şi interoperabilitate între aliaţi.
Faptul că ofiţerii absolvenţi se ridică la "nivelul de pregătire mondial" nu este doar o sintagma protocolară, el este confirmat de orientarea selectivă a companiilor maritime pentru recrutarea de personal navigant brevetat provenit de pe băncile academiei, profesionalismul ofiţerilor români participanţi la misiuni internaţionale, cât şi de faptul că numeroşi licenţiaţi ai acestei respectabile instituţii au urcat merituos pe cele mai de sus trepte ale ierarhiei militare şi sociale: comandanţi de armă, de unităţi şi mari unităţi, amirali, academicieni, oameni de ştiinţă, cadre universitare, pictori, scriitori, comandanţi de cursă lungă, manageri de flote, directori de companii de shipping şi crewing, demnitari de stat sau parlamentari.
Prin rezultatele sale notabile - nenumăratele promoţii de ofiţeri specialişti, apreciaţi în ţară şi străinătate, laurii obţinuţi de studenţi la sesiunile şi concursurile profesionale, artistice sau sportive organizate la nivel naţional, diversificarea relaţiilor de parteneriat cu instituţii similare din alte state, Academia Navală "Mircea cel Bătrân" a devenit şi va rămâne principalul exponent al învăţământului românesc de marină dar şi un nume emblematic pentru şcoala superioară românească.

Personalitate marcantă a comunităţii academice din Bulgaria, rectorul Academiei Navale “Nikola Vaptsarov” din Varna, comandorul Boyan Mednikarov Kirilov este doctor în Ştiinţe militare cu contribuţii recunoscute la nivel internaţional în dezvoltarea învăţământului şi cercetării de marină. Parteneriatul, încheiat în anul 2011 între Academia Navală "Mircea cel Bătrân"şi Academia Navală “Nikola Vaptsarov”, s-a consolidat de-a lungul timpului, existând un permanent schimb de experienţă între studenţii şi cadrele didactice ale celor două instituţii de învăţământ superior de marină.

  
jooble.org