Controale în Constanța după tragedia de la Colectiv. ISU a găsit zeci de probleme(1260)


În conformitate cu reglementările legislative, în perioada 5 – 8 noiembrie 2015, au fost efectuate un număr de 23 verificări inopinate la unităţile de alimentaţie publică cu aflux mare de public pe timpul nopţii care îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Constanţa.

Toate acţiunile de control au avut loc în cooperare cu efective ale Inspectoratelor judeţene de Poliţie şi de Jandarmi Constanţa, iar dintre acestea 21 au fost efectuate pe timpul nopţii şi doar 2 pe timpul zilei.

Situaţia efectuării verificărilor este următoarea:
- la 9 unităţi de alimentaţie publică s-a finalizat acţiunea de control;
- la 6 unităţi de alimentaţie publică acţiunea de control este în curs de finalizare întrucât la momentul controlului administratorii nu au putut prezenta toate documentele solicitate;
- la 8 unităţi de alimentaţie publică acţiunea de control nu s-a putut desfăşura întrucât obiectivul era închis pentru public.

În urma verificărilor efectuate au fost constatate 36 deficienţe pentru care s-au aplicat tot atâtea sancţiuni constând în avertismente şi amenzi ce însumează aproximativ 215.000 lei.

Cele mai frecvente deficienţe constatate în timpul acţiunilor de control sunt:
- lipsa autorizaţiei de securitate la incendiu;
- deficienţe privind organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor;
- deficienţe privind existenţa şi funcţionalitatea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor. Activităţile de verificare/reverificare vor continua în perioada următoare. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 307/2006, cu modificările şi completările ulterioare, proprietarul ori beneficiarul construcţiei are obligaţia să solicite şi să obţină avizul înainte de începerea lucrărilor execuţie la construcţii noi, de modificare a celor existente şi/sau la schimbarea destinaţiei acestora. Totodată, proprietarul ori beneficiarul are obligaţia obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu înainte de punerea în funcţiune a clădirilor ori spaţiilor amenajate în clădiri care intră sub incidenţa HGR nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, cu modificările şi completările ulterioare.
Astfel, potrivit normelor actuale, spaţiul trebuie autorizat din punct de vedere al securităţii la incendiu, în măsura în care:
- are destinaţia de alimentaţie publică şi o suprafaţă desfăşurată mai mare sau egală cu 200 mp;
- are funcţiunea de comerţ şi o suprafaţă desfăşurată mai mare sau egală cu 400 mp;
- este sală aglomerată (mai mult de 200 persoane la parter şi o suprafaţa ce revine unei persoane mai mică de 4 mp).

Totodată, potrivit prevederile art. 105 din Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin OMAI nr. 163/2007 statuează următoarele:
„Art.105
(1) Folosirea flăcării: lumânări, făclii, torţe şi altele asemenea pe timpul spectacolelor de teatru, operă, operetă, a festivităţilor desfăşurate în restaurante sau pentru ambianţă ori divertisment în restaurante, baruri, cluburi, discoteci etc. este interzisă.
(2) Pentru durate scurte, stabilite precis, se admite folosirea flăcării în situaţiile menţionate la alin. (1), cu condiţia asigurării condiţiilor de împiedicare a iniţierii şi propagării incendiului, după cum urmează:
a) evitarea amplasării în apropierea sau contactul cu materiale combustibile: decoruri, costume, haine, perdele etc.;
b) folosirea unor suporturi incombustibile;
c) prevenirea producerii unor incendii prin răsturnare, manevrare greşită etc.;
d) stingerea obligatorie a flăcărilor la terminarea evenimentului;
e) nominalizarea personalului propriu ce asigură supravegherea şi intervenţia în caz de incendiu;
f) asigurarea mijloacelor tehnice adecvate de apărare împotriva incendiilor;
g) anunţarea, după caz, a serviciului profesionist, voluntar sau privat, pentru situaţii de urgenţă, a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor.”
  
jooble.org