Festivitate de decernare a titlului Doctor Honoris Causa(886)Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, din cadrul Universității „Ovidius” din Constanţa, organizează vineri, 6 noiembrie 2015, începând cu ora 9.00, la Sala Senatului (Campus, Corp A), CONFERINŢA DE ÎNCHIDERE a proiectului POSDRU/156/1.2/G/139720 „Cercetarea realităţii educaţionale - coordonată fundamentală a formării viitorilor profesori”.
Cu acest prilej, se va desfășura, de la ora 11.00, festivitatea de decernare a titlului Doctor Honoris Causa prof.univ.dr. Ioan NEACȘU (Facultatea de Psihologie și Științele Educației, de la Universitatea din București), pentru expertiza și valoarea profesională și pentru contribuțiile aduse la dezvoltarea programelor educaționale și de cercetare ale Facultății de Psihologie și Științele Educației.
De la ora 15.00, se vor derula, la Centrul de documentare, amenajat și dotat în cadrul proiectului (Bd. Mamaia nr.124, Caminul 1, Etaj 2) o serie de workshop-uri sub genericul „Formarea viitorilor profesori - un proces multidimensional”: „When educational psychology can learn to teach and to assess: the case of arithmetical skills“ - prof.univ.dr. Gery MARCOUX (Universitatea din Geneva); „Cerinţe/exigenţe în realizarea cercetării pedagogice” - de conf.univ.dr. Alexandrina Mihaela POPESCU și lect.univ.dr. Ecaterina FRĂSINEANU (Universitatea din Craiova).
Proiectul POSDRU/156/1.2/G/139720 „Cercetarea realităţii educaţionale - coordonată fundamentală a formării viitorilor profesori” a avut ca obiectiv general formarea și dezvoltarea abilităților studenților și masteranzilor din domeniul Științele Educației în proiectarea, organizarea, desfășurarea şi valorificarea cercetărilor psihopedagogice atât prin elaborarea şi utilizarea unor instrumente de natură teoretico-informativă și practic-acțională, cât şi prin implementarea unui modul de formare în teoria şi practica cercetării pedagogice.
Rezultatele obținute sunt notabile și numeroase, printre care crearea unui instrument inovativ de tip software util în selectarea şi valorificarea metodelor şi a instrumentelor de cercetare cantitativă și calitativă în domeniul Științele Educației. S-a elaborat un Ghid Metodologic al cercetării în domeniul psihopedagogic (Editura Universitară, București), precum și un volum cu cercetările reprezentative realizate de grupul ţintă, publicat la o editură internaţională: Cercetarea realității educaționale -coordonată fundamentală a formării viitorilor profesori. Volum de lucrări științifice studențești, Ed.Academica Greisfwald, Rostock, Germania.
Totodată, s-a îmbunătățit oferta de formare iniţială a studenţilor şi masteranzilor din domeniul ştiinţele educaţiei prin proiectarea și derularea unui modul de formare în vederea realizării cercetărilor specifice domeniului. Punctul final al acestui demers l-au constituit 250 rapoarte de cercetare.
Tot în cadrul proiectului, s-a desfășurat un workshop cu participare internaţională, o sesiune de comunicări ştiinţifice studenţeşti și a fost inaugurat un Centru de documentare științifică dotat cu echipamente IT de ultimă generatie, cu acces la informație de specialitate.

  
jooble.org