Cum și unde te poți trata de hepatită fără interferon(789)


Pacienţii cu hepatita virală C şi ciroză hepatica C cu stadiul de fibroza F4 pot solicita voucherele pentru investigaiile necesare pentru întocmirea dosarelor pentru tratamentul fără interferon.

Potrivit adresei Președintelui CNAS nr. P/9094/21.10.2015, pentru o bună evaluare atât a pacientului în vederea inițierii terapiei, cât și a rezultatului medical, vor fi acceptate la dosarele întocmite pentru tratamentul fără interferon numai buletinele testărilor fibromax, viremie și genotipare realizate în mod gratuit, în unități medicale autorizate, în baza voucherelor destinate acestor investigații și înmânate pacienților de către medicii curanți (prescriptori).

În județul Constanța sunt patru unități sanitare care au primit o primă tranșă cu astfel de vouchere, după cum urmează :
- Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța/ sectia medicală 1/ specialitatea Gastroenterologie – 20 de vouchere
- Spitalul Clinic Căi Ferate Constanța / sectia medicală 1/ specialitatea Gastroenterologie – 35 de vouchere
- Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța – 20 de vouchere
- Gastromond SRL – 10 vouchere
Precizăm că medicii prescriptori care activează la aceste unități sanitare primesc constant vouchere, în funcție de adresabilitatea pacienților.

În baza acestor vouchere, pacienții pot să beneficieze gratuit de testările gratuite fibromax, viremie și genotipare la unul din cele 5 laboratoare din Constanța cu care Semnatarul contractului cost-volum-rezultat a încheiat protocoalele necesare :

- Laborator Bioclinica, Bdul. I.C Brătianu nr. 2 – 4
- Laborator Synevo Bdul. Tomis nr. 145 ( în incinta Sp. Clinic Constanța)
- Laborator Synevo Bdul. Tomis nr. 145 ( în incinta Policlinicii nr. 1)
- Centrul de recoltare Synevo, Str. Ștefan cel Mare nr. 133
- Centrul de recoltare Synevo, Str. Sofeja nr. 64A, bl O4, parter

După ce medicul curant a stabilit diagnosticul şi a constat că pacientul îndeplinește criteriile medicale de includere în tratament (prevăzute în legislaţia în vigoare), pentru a putea intra în posesia medicamentelor, este necesar ca pacientul să parcurgă următoarele etape:

1. Să citească și să semneze în deplină cunoştinţă de cauză formularul de consimţământ informat. Acest document poate fi găsit și pe site-ul CAS Constanța la rubrica Informaţii pentru Asiguraţi, secţiunea Tratament fără interferon.
2. După ce medicul curant întocmeşte FIŞA DE INIŢIERE A TRATAMENTULUI ANTIVIRAL FĂRĂ INTERFERON AL HEPATITEI CRONICE C ŞI CIROZEI HEPATICE C şi ataşează acesteia buletinele de analiză precum şi formularul de consimţământ informat, pacientul depune toate aceste documente ( în original și două copii) la casa de asigurări de sănătate
3. La Casa de Asigurări de Sănătate , pacientul trebuie să citească cu atenţie, să completeze integral şi să semneze formularul “ANGAJAMENT PRIVIND CALITATEA DE ASIGURAT”. Acest document este publicat şi pe site-ul CAS Constanța la rubrica Informaţii pentru Asiguraţi, secţiunea Tratament fără interferon. Precizăm că, numai persoanele asigurate pot beneficia de tratamentul antiviral fără interferon, în mod gratuit, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Dosarul astfel completat, va fi transmis de către casa de asigurări de sănătate Comisiei de experţi pentru afecţiuni hepatice de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, care îl va evalua şi va transmite casei de asigurări de sănătate decizia de aprobare sau de respingere a dosarului.

Casa de asigurări de sănătate va informa pacientul dacă tratamentul a fost aprobat sau nu. În baza deciziei de aprobare a tratamentului, medicul curant va prescrie reţetele, iar pacienții vor ridica tratamentul de la farmaciile desemnate în acest sens.
  
jooble.org