Operatorii portuari îi scriu din nou președintelui Iohannis

Operatorii portuari îi scriu din nou președintelui Iohannis(664)


 

 

 

 

 


 

 

 

Operatorii portuari i-au trimis, din nou, o scrisoare președintelui României, Klaus Iohannis, referitor la problemele cu care se confruntă.

Vă prezentăm mai jos scrisoarea acestora:

In atentia: Presedintelui Romaniei – d-nul Klaus Iohannis,

Ref. : Actiune de protest desfasurata in Portul Constanta privind managementul defectuos practicat de actuala conducere a CN APM Constanta SA la nivelul Portului Constanta

ORGANIZAŢIA PATRONALĂ - OPERATORUL PORTUAR - persoana juridica romana, cu sediul in Constanta, Bd. Mamaia Nr. 182, Parter, Jud. Constanta, autorizata potrivit Sentintei Civile nr. 88/04.06.1992, pronuntata de Judecatoria Constanta, tel./fax. 0241/484.836, e-mail: office@operatorulportuar.ro, reprezentata legal prin Presedinte, formulam prezenta :

SCRISOARE DESCHISA

Prin care intelegem sa va sesizam aspecte grave de nelegalitate a actului de management promovat in mod defectuos in cadrul Companiei Nationale ,,Administrarea Porturilor Maritime” SA (denumita in continuare ,, CN APM SA”) , cu grave repercusiuni asupra dezvoltarii eficiente a Portului Constanta, asupra comunitatii portuare si asupra interesului public national.

Mentionam ca exprimam opinia unitara a majoritatii operatorilor portuari care isi desfasoara activitatea in Portul Constanta , grav afectati de managementul defectuos al actualei conduceri a CN APM SA, acesta reflectandu-se direct asupra comunitatii portuare sub mai multe forme.

Avand in vedere importanta strategica a Portului Constanta si pentru a preintampina eliminarea acestuia de pe harta porturilor europene, intelegem sa va solicitam pe aceasta cale sprijinul in vederea deblocarii si remedierii situatiei cu care ne confruntam.

Mentionam ca o varianta extinsa a problematicii din aceasta scrisoare deschisa se regaseste in cadrul documentului intitulat Memorandum, adresat de organizatia noastra institutiei prezidentiale.

Cateva date privind Portul Constanta – obiectiv de utilitate nationala;

Portul Constanța a fost construit si dezvoltat la actuala sa capacitate prin fonduri alocate in mod exclusiv de la bugetul de stat, toate investițiile în infrastructura portuara fiind susținute și garantate de către Statul Roman, prin Ministerul de Finanțe și Ministerul Transporturilor.

Datorita capacitatii si amplasarii Portului Constanta, acesta face parte din reteaua comunitara a porturilor maritime TEN-T, cu rol semnificativ pentru realizarea unui cadru general unificat al pietei interne, motiv pentru care autoritatile administratiei publice centrale din Romania au obligatia de a promova cadrul legal necesar asigurarii functionalitatii, dezvoltarii si cresterii atractivitatii celui mai mare port al Romaniei de la Marea Neagra, in vederea integrarii sale in sistemul de transport european.

Acesta se situeaza pe locul sase in Europa din punct de vedere al volumului de marfa operata si este la concurenta cu celelalte porturi europene in atragerea fluxurilor de marfa. Pentru a deveni cât mai atractiv, portul trebuie să ofere facilități moderne și sigure și să dezvolte și să întrețină o infrastructură adecvată unui flux de marfă ridicat. Traficul ridicat de mărfuri și infrastructura dezvoltată fac absolut necesară o politică tarifară competitivă care să facă portul mai ieftin (deci mai atractiv) în comparație cu porturile concurente.

Toate aceste investitii se pot realiza printr-un amplu program de dezvoltare, a cărui realizare implică investiții de valoare foarte mare. Dimensiunea acestor investiții atrage de la sine necesitatea existenței unei garanții solide și sigure care sa aiba la baza o strategie guvernamentală ce se reflecta intr-un management performant realizat de CN APM SA - in calitate de autoritate portuara - si nicidecum unul defectuos manifestat in prezent.

Astfel, precizam ca, in perioada in care Consiliului Local al Municipiului Constanta a fost actionar al CN APM SA, strategia de management a fost aceea de a sustine in mod vadit interesele apropiatilor administratiei publice locale si de a ignora interesele majore ale intregii comunitatii portuare care erau in deplin acord cu principiul eficientizarii economice a Portului Constanta.

Prin urmare, in ultimii ani s-a inregistrat o decadere vizibila a Portului Constanta din punct de vedere economic (al traficului de marfuri, al cresterii interesului operatorilor straini pentru portul Constanta,etc.), motivata de neindeplinirea obligatiei de aparare a interesului public precum si de politica manageriala defectuoasa promovata de conducerea CN APM SA .

Din pacate, atitudinea CN APM SA subzista in continuare, desi actionar majoritar este statul roman prin Ministerul Tranporturilor care are parghiile necesare sa traseze pana la acest moment mai multe masuri transante in scopul remedierii situatiei existente.

Detalierea unor aspectelor cu impact major asupra interesului public, national;

Aspectele pe care le supunem analizei dvs., reprezinta o sinteza a problematicii generale cu care se confrunta comunitatea portuara.

1. Închirierea terenurilor de pe platforma portuară se realizează preferenţial şi ineficient, prin nerespectarea contractului de concesiune încheiat cu Ministerul Transporturilor, respectiv dispoziţiile art. 5, alin 3 din contractul de concesiune. Taxele de închiriere a domeniului portuar, preţul utilităţilor şi clauzele de performanţă sunt stabilite preferenţial, la nivel de interese personale şi de grup. Nu există coerenţă în ceea ce priveşte destinaţia suprafeţelor închiriate referitor la utilizarea infrastructurii publice şi de dezvoltare a unor investiţii precum reţele de apă, reţele de electricitate, căi de acces rutier, feroviar, pescaje. Niciunul din studiile BERD sau ale altui organism internaţional nu este implementat de către CN APM SA , astfel încât managementul rămâne intuitiv în absenţa unei examinări serioase în ceea ce priveşte analiza comercială şi performanţele operatorilor portuari; astfel, contractele de inchiriere practicate sunt abuzive, nelegale si deosebit de oneroase pentru operatorii portuari, echilibrul contractual fiind grav afectat; actuala forma a contractelor de inchiriere practicata de CN APM SA reprezinta in esenta un contract de adeziune, fundamentat pe clauze abuzive care consacra companiei o pozitie discretionara si privilegiata, in care aceasta are practic numai drepturi, obligatiile contractuale revenind in exclusivitate operatorilor portuari.

 

2. Neexecutarea lucrărilor de mentenanţă şi/sau de îmbunătăţire a infrastructurii domeniului portuar, respectiv neasigurarea facilităţilor contractuale pentru agenţii economici care operează în Portul Constanţa, raportat la nivelul ridicat al taxelor şi tarifelor percepute .

3. Perceperea unor tarife nejustificat de mari pentru asigurarea utilităţilor (energie
electrică, apă etc.), în masura în care CN APM SA achizitionează aceste servicii de utilităţi de la agenţi economici de drept privat, la un preţ preferenţial.

4. Refuzul nejustificat în ceea ce priveşte analizarea şi aprobarea proiectelor de investiţii propuse de către agenţii economici, pentru dezvoltarea infrastructurii portuare şi diversificarea serviciilor ce pot fi asigurate prin Portul Constanţa .

5. Lipsa oricărei viziuni de ansamblu referitoare la potenţialul de dezvoltare al Portului Constanţa, respectiv:
• Lucrări de infrastructură realizate haotic şi fără a ţine cont de strategia reală de dezvoltare a Portului Constanţa ;
• Refuzul avizării iniţiativei private de realizare a unor lucrări de suprastructura importante ce ar putea atrage capital străin şi trafic de marfă suplimentar, pe criterii subiective ce nu ţin de dezvoltarea şi interesul mediului de afaceri portuar;
• Dezvoltarea de terminale specializate fără a ţine cont de capacitatea pieţei de absorbţie ;
• Neadaptarea politicii de dezvoltare a infrastructurii şi suprastructurii Portului Constanţa, prin raportare la realitatea exploatărilor de hidrocarburi din Marea Neagră, ceea ce poate determina ca deţinătorii de licenţe de exploatare să se îndrepte către alte porturi riverane Mării Negre ;
• CN APM SA nu a realizat niciun demers pentru a stabili obiective de performanţă ce urmează a fi îndeplinite în Port, convenite individual cu operatorii portuari şi refuză sitematic o asemenea analiză care să reflecte veniturile/tona de marfă, costuri/tona de marfă, profiturile ce pot fi obţinute din aceste operaţiuni cu urmarea cuantificării strategice a politicii sale de dezvoltare, deşi aceste principii se se regăsesc în OUG 22/1999 şi Regulamentul 1286/2012 a căror implementare este precară;

6. Tergiversarea nejustificată şi ignorarea totală a oricărei propuneri venite din partea operatorilor privaţi, în ceea ce priveşte elaborarea şi definitivarea Master Plan-ului Portului Constanţa, cu consecinţa adoptării unor soluţii neunitare, desprinse total de realitatea economică; Compania promoveaza un Master Plan lipsit de viziune economica sustenabila, stabilind ca principale directii: transformarea Portului Vechi situat in apropierea Danei Militare 0 in „zona turisitica” si desfiintarea Portului Mangalia, relocare realizata cu consecinta exproprierii fara justa si prealabila despagubire a operatorilor portuari din zona, proprietari ai elementelor de suprastructura; in elaborarea acestui document s-a pornit de la date si premise false, eronate , CN APM SA Constanta manifestand o totala lipsa de transparenta in aducerea acestui document la cunostinta opiniei publice, in vederea supunerii unei dezbateri publice;

7. Încheierea de contracte oneroase cu terţii, în defavoarea intereselor publice, prin favorizarea intereselor personale şi ale apropiaţilor conducerii CN APM SA, cu efecte negative asupra întregului mediu de afaceri zonal portuar;

8. Lipsa de profesionalism şi viziune economică şi de afaceri în ceea ce priveşte negocierea clauzelor contractuale care angajează şi obligă CN APM SA, cu consecinţa încheierii unor contracte comerciale, pe termen mediu şi lung, cu efecte negative asupra Portului Constanţa; astfel, contractele de inchiriere practicate sunt abuzive, nelegale si deosebit de oneroase pentru operatorii portuari, echilibrul contractual fiind grav afectat; actuala forma a contractelor de inchiriere practicata de CN APM SA reprezinta in esenta un contract de adeziune, fundamentat pe clauze abuzive care consacra companiei o pozitie discretionara si privilegiata, in care aceasta are practic numai drepturi, obligatiile contractuale revenind in exclusivitate operatorilor portuari.

9. Fraudarea dispoziţiilor legale privind modalităţile de asigurare a serviciilor publice de siguranţă – pilotajul şi remorcajul de manevră. Organizarea unor licitaţii trucate cu scopul evident de a favoriză interesele unor „firme de casă”, pentru obţinerea anumitor contracte cu CN APM SA, încălcându-se principiul liberei concurenţe;

10. Neimplementarea procedurii de subconcesiune – reglementata legislativ- este de natura a genera prejudicii; in conditiile in care operatorii portuari ar fi titularii unor contracte de subconcesiune si nu de inchiriere, termenul mai lung al acestora din urma le-ar asigura siguranta dezvoltarii unei strategii de business pe termen indelungat, certitudinea amortizarii investitiilor realizate (care trec de drept in patrimoniul CN APM SA, fara despagubire prealabila) , minimalizarea riscurilor si o bancabilitate mai mare.

11. Chirii si tarife ( tariful de utilizare a domeniului portuar - UDP ) majorate unilateral, arbitrar si nefundamentat; apreciem ca orice propunere de modificare unilaterala a tarifelor - manifestata in mod abuziv sub forma comunicarii unor acte aditionale in care se regasesc tarifele deja majorate, insotite de facturi fiscale aferente majorarii - care nu este urmata de posibilitatea partilor de a negocia , este in mod absolut discretionara, imbracand forma unui abuz de drept; in egala masura, ne vedem nevoiti sa atragem atentia asupra nerespectarii legislatiei relevante in materie, respectiv a dispozitiilor OG nr. 22/1999 - modificata si actualizata - si ale Ordinul nr. 1286/2012 - Regulamentul in baza caruia CN APMC SA poate inchiria infrastructura de transport naval;

12. În ceea ce priveşte dialogul social, actuala conducere are mari carente. Partenerii de dialog social atât la nivel sectorial cât şi la nivelul activităţilor de transport naval sunt ignoraţi, până la acest moment neexistând nicio întâlnire cu aceştia. Discriminarea este promovată la nivelul contractului colectiv de muncă, prin acordarea de drepturi preferenţiale acelora care nu se împotrivesc şi sunt de acord cu orice. Persoanele incomode sau care nu au culoarea politică corespunzătoare sunt îndepărtate prin orice mijloace, expertiza şi competenţa profesională nemaifiind un criteriu de ocupare a posturilor. Politica de resurse umane este guvernată de principiul apartenenţei şi nu de cel al competenţei. În istoria ei, Administraţia Porturilor nu a avut niciodată o echipă managerială mai lipsită de competenţă ca acum.

13. Actualul Consiliu de Administratie al CN APM SA este constituit cu incalcarea prevederilor legale inciente; din prisma faptului ca , actionarul Consiliul Local Constanta si-a pierdut definitiv calitatea de actionar intr-o companie a statului roman - in virtutea dispozitiilor deciziei Curtii Constitutionale nr . 574/16.10.2014 - din ratiuni de ordin juridic, acesta nu mai poate participa nici la nivel decizional in activitatea curenta de administrare a companiei; in considerentul faptului ca nominalizarea doamnei Frigioiu Marcela-Mariana in calitate de membru al consiliului de administratie s-a facut in temeiul calitatii de actionar al Consiliului local Constanta pentru procentul de 20 % din actiunile statului la Compania Nationala APM S.A. Constanta si cu fraudarea prevederilor legale incidente, urmeaza sa constatati ca mandatul acesteia a incetat de drept, avand in vedere faptul ca si-a pierdut aceasta calitate ca urmare a Deciziei nr. 574/16.10.2014 a Curtii Constitutionale care - potrivit legii - are un caracter definitiv si absolut, fiind opozabila erga omnes; nu in ultimul rand, intelegem sa aratam ca impotriva actualului Consiliul de Administratie si a actualei conduceri executive , exista nenumarate sesizari penale, generate de abuzurile savarsite de acestia, existand posibilitatea trimiterii in judecata;

Cu toate acestea, autoritatea publica tutelara care exercita in numele statului calitatea de actionar si are sub autoritatea sa CN APMC S.A. Constanta si care - potrivit legii, are competenta decizionala exclusiva atat cu privire la numirea, cat si revocarea membrilor consiliului de administratie – respectiv, Ministerul Transporturilor nu intelege sa ia nicio masura in sensul celor mentionate, fiind intr-o pasivitate totala, in pofida chestiunilor grave sesizate.

In concluzie, in contextul in care Portul Constanta reprezinta un obiectiv economic strategic şi de importanţă națională, fiind al saselea mare port al Europei şi principalul port naţional al României (poarta de intrare şi iesire a mărfurilor din ţară, hub energetic in dezvoltare pentru Europa ), apreciem ca resuscitarea economiei portuare reprezinta mai mult decat o necesitate, putand fi considerata cu succes una din prioritatile statului roman in cadrul mandatului dvs..

Mentionam ca toate aspectele relatate pe scurt mai sus au fost detaliate in nenumarate adrese/memorii/etc dar , care au ramas fara ecou din parte autoritatilor implicate: CN APM SA Constanta si Ministerul Transporturilor.

In speranta ca veti da curs solicitarilor noastre, va asiguram de sprijinul nostru in implementarea solutiilor pe care le veti identifica si masurilor pe care le veti propune.

Cu deosebita consideratie,

Organizatia Patronala „OPERATORUL PORTUAR”

  
jooble.org