Investiție la Aeroportul Mihail Kogălniceanu(518)


Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța, este beneficiarul unei finanțări nerambursabile din fonduri publice, în valoare totală de 170.392.145lei, acordată de Autoritatea de Management în cadrul POS-T 2007-
2013, Axa prioritară 2 - Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport.
Proiectul se armonizează cu lucrările de proiectare anterioare și se integrează în programul de dezvoltare și modernizare a AIMKC privind :
- creșterea și uniformizarea capacității portante a întregii suprafețe a platformelor
- asigurarea condițiilor de rulaj la sol al aeronavelor
- mărirea siguranței traficului aerian
- creșterea capacității de deservire a acesteia cu gama de aeronave ce operează în prezent pe aeroport
- refacerea sistemului de iluminat balizaj aferent structurii rutiere aeroportuare (platforme staționare, căi de rulare)
- reabilitarea rețelei de canalizare pluvială aferentă structurii rutiere aeroportuare
- refacerea marcajelor și înscripționărilor aferente structurii rutiere aeroportuare.
 
jooble.org