Constanța. Consilierii județeni, convocați în ședință(706)


În conformitate cu dispoziţiile art. 94 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, se convoacă Consiliul Judeţean Constanţa în şedinţă ordinară, pe data de 29.10.2015, ora 11.00, în Sala “Remus Opreanu” din cadrul Palatului Administrativ – Consiliul Judeţean Constanţa, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului, a proiectului de management si a duratei pentru care se va incheia contractul de management de la Biblioteca Judeteana "I. N. Roman" Constanta.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Listei de investitii pe anul 2015 pentru Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada".
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2015 pentru Muzeul de Arta Constanta.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2015 pentru Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

5. Proiect de hotarare privind aprobarea comisiei de evaluare finala si a Regulamentului cadru de organizare si desfasurare a evaluarii finale a managementului de la Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta "Calutul de Mare".
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

6. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare pentru Unitatea de Asistenta Medico – Sociala Agigea.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

7. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si cheltuieli si a Listei de investitii aferente anului 2015, pentru Directia Publica Judeteana de Evidenta a Persoanelor Constanta.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

8. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Organigramei, Statului de Functii si Regulamentului de Organizare si Functionare ale Directiei Publice Judeteane de Evidenta a Persoanelor Constanta.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

9. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli si modificarea Listei de investitii pe anul 2015 a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

10. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume pentru organizarea evenimentului cultural "Ziua Dobrogei".
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

11. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume Spitalului de Pneumoftiziologie Constanta in vederea dotarii Sectiilor de specialitate.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

12. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2015 finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

13. Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli actualizat si a Listei de investitii actualizate a Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta pe anul 2015.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

14. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor pentru deszapezire si combaterea lunecusului pentru sezonul de iarna 2015-2016, ce vor fi aplicate de Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta, in calitate de operator.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

15. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati aferenti obiectivelor : "Reabilitare drum judetean DJ224 Medgidia-Tortomanu-Silistea-Bif. DC63 (Tepes Voda), km 0+000 - 21+585", "Reabilitare drum judetean DJ 222 Mihail Kogalniceanu – Cuza Voda, km 130+615 – km150+210"
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

16. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Administrare al regiei pentru perioada 2015-2019.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea incheierii Protocoalelor de colaborare intre Judetul Constanta – Consiliul Judetean Constanta si Inspectoratul Scolar Judetean Constanta si intre Judetul Constanta – Consiliul Judetean Constanta si Universitatea Ovidius Constanta in scopul implementarii Campaniei de comunicare aferenta Proiectului "Sistem de management integrat al deseurilor in Judetul Constanta".
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale conform Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007.
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.

19. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public de persoane prin curse regulate in trafic judetean, pentru perioada 2014-2019, aprobat prin HCJ nr.400/2013.
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.

20. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 la HCJC nr.254/03.12.2014 privind repartizarea spatiilor cu destinatia de birouri, precum si a locuintelor de serviciu din imobilul bloc L4 situat in Municipiul Constanta, Aleea Magnoliei, nr.2, aprobarea criteriilor de repartizare, a chiriei, precum si a contractului de inchiriere.
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare al functiilor publice din cadrul Aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Constanta pentru anul 2016.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare al functiilor publice din cadrul Camerei Agricole Judetene Constanta pe anul 2016.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

23. Proiect de hotărâre privind numirea domnului Poşerba Lucian în calitate de membru al Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Constanţa.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

24. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCJ nr. 241/20.10.2011 privind însuşirea şi aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Constanţa.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

25. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 6 a HCJ nr. 346/21.10.2009 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare de apă şi de canalizare către SC RAJA SA, novarea şi modificarea contractului de delegare a gestiunii serviviului de apă şi de canalizare, aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici, a disponibilităţii terenurilor, a Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi a Caietelor de sarcini ale servicului, aprobarea aderării unor noi unităţi administrativ-teritoriale la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară Apa – Canal Constanţa, aprobarea Master Planului pentru Proiectul „Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare din judeţul Constanţa” şi a listei de investiţii rezultate în urma prioritizării, precum şi modificarea HCJ nr. 276/24.10.2008 privind aprobarea participării CJC în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunicară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare „Apa – Canal Constanţa” şi HCJ nr. 215/09.07.2009 privind modificarea şi completarea Actului Constituitiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apa – Canal Constanţa, la care Judeţul Constanţa este membru asociat.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

26. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului pentru amplasarea capacităţilor energetice pe terenul flat în domeniul public al Judeţului Constanţa şi în concesiunea Universităţii Ovidius Constanţa.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare Interinstituţională între Consiliul Judeţean Constanţa şi Oficiul Naţional al Registrului Comerţului pentru implementarea proiectelor cod SMIS 48383, 48386 şi 48388.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de colaborare in cadrul Consortiului Regional al Regiunii de Desvoltare Sud-Est.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

29. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Enache Vanda.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

30. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar domnului Costea Gheorghe.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

31. Proiect de hotărâre privind incetarea calitatii unui membru in Consiliul de administratie al Casei de Asigurari de Sanatate Constanta si numirea unui reperezentant al Consiliului Judetean Constanta in Consiliul de administratie al Casei de Asigurari de Sanatate Constanta .
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

32. Proiect de hotărâre privind indreptarea erorii materiale din Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr.162/02.09.2015.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Cristian Gheorghe Darie

33. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului judetean pe anul 2015.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

 
jooble.org