IPS Teodosie va oficia Sfânta Liturghie la mănăstirea Dervent

IPS Teodosie va oficia Sfânta Liturghie la mănăstirea Dervent(729)


În noaptea de marți, 27 octombrie, spre miercuri, 28 octombrie, de la ora 23.30, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va oficia Sfânta Liturghie la mănăstirea Dervent. Slujba este prilejuită de serbarea hramului bisericii mari (aflată în construcție), Sfântul Ierarh Iachint de Vicina, mitropolitul Țării Românești.

Sfântul Iachint de Vicina este prăznuit de Biserica Ortodoxă Română pe 28 octombrie, canonizarea sa fiind făcută în ședința Sfântului Sinod din 8 iulie 2008, iar proclamarea solemnă pe 26 octombrie 2008.
Sfântul Iachint este ultimul mitropolit al Vicinei, o fostă cetate importantă în secolele XIII-XIV, așezată, după unii cercetători, în vecinătatea mănăstirii Dervent (la 2 km, cetatea bizantină Păcuriul lui Soare), iar după alți istorici în regiunile de nord ale Dobrogei, probabil pe o insulă din fața așezării actuale Isaccea (odinioară orașul Noviodunum).
După câțiva ani de păstorire la Vicina, în mai 1359, Iachint şi-a mutat scaunul la Curtea de Argeş, la cererea voievodului Nicolae Alexandru Basarab, devenind păstor duhovnicesc al românilor din Dobrogea şi Ţara Românească. Din actul prin care a fost aprobată mutarea sa, reiese că Iachint era un apropiat al domnitorului.
Despre Iachint, Patriarhul Calist îi scrie voievodului Alexandru: „Preasfințitul mitropolit a toată Ungrovlahia, preacinstit, frate iubit în Domnul și coliturghisitor al nostru”. Din tomosul de canonizare aflăm că: „Nenumărate au fost faptele sale cele bune întru această cinste arhierească, precum şi grija pentru fiii săi duhovniceşti pentru propovăduirea Cuvântului în eparhia sa, el însuşi făcându-se tuturor pildă de viaţă cuvioasă, de bun rugător şi râvnitor în cele sfinte, de mărturisitor şi trăitor al dreptei credinţe şi de sprijinitor al libertăţii fraţilor de acelaşi neam”.
Sfântul Ierarh Iachint s-a mutat la Domnul în prima jumătate a anului 1372, fiind îngropat lângă biserica mitropolitană de la Argeş.
  
jooble.org