Se apropie scadența pentru taxa de linişte

Se apropie scadența pentru taxa de linişte(891)


Serviciul Public de Impozite şi Taxe (SPIT) Constanţa informează contribuabilii din Staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă că luni, 01 iulie 2013, este ultima zi pentru plata taxei pentru creşterea gradului de linişte şi siguranţă în derularea activităţilor economice. Taxa va fi achitată de către toţi operatorii economici, respectiv persoane fizice autorizate, înteprinderi individuale, înteprinderi familiale şi persoane juridice, care desfăşoară activităţi economice, indiferent de activitatea desfăşurată, precum şi de contribuabilii care deţin spaţii de cazare şi anume hoteluri, moteluri, hanuri turistice.


În Staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă taxa este în cuantum de 0,3 lei/mp sau fracţie de mp din suprafaţa utilă deţinută. Declaraţia de impunere se depune până la data de 01.07.2013, dată la care devine scadentă şi obligaţia de plată.


"Declaraţia privind taxa pentru creşterea gradului de linişte şi siguranţă în derularea activităţilor economice“ şi documentele necesare declarării se găsesc pe site-ul instituţiei www.spit-ct.ro, secţiunea “Persoane Juridice” – “Documente declarare” – “Taxa pentru creşterea gradului de linişte şi siguranţă în derularea activităţilor economice”.

Plăţile se pot efectua la toate ghişeele unice ale instituţiei, la oficiile poştale din localitate, la agenţiile Garanti Bank şi staţiile OMV din municipiu.
jooble.org