Operatorul Portuar: Master Plan-ul Portului Constanţa nu respectă condiţiile de mediu

Operatorul Portuar: Master Plan-ul Portului Constanţa nu respectă condiţiile de mediu(619)


Organizaţia Patronală „OPERATORUL PORTUAR” Constanţa a trimis un memoriu Agenţiei pentru Protecţia Mediului, dar şi Ministrului Transporturilor, în legătură cu Proiectul de Master Plan al Portului Constanţa aflat în acest moment în procedura de evaluare de mediu, a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa, în scopul obţinerii avizului de mediu. 

Reprezentanţii organizaţiei au idendificat patru aspecte legate de acest proiect supus în prezent procedurii de avizare.

1. Master Planul Portului Constanţa reprezintă un document de o importantă majoră, ce urmează să producă consecinţe economice şi sociale pe termen mediu şi lung, asupra unui obiectiv de magnitudinea Portului Constanţa, cel mai mare port al României de la Marea Neagră şi în final asupra economiei şi industriei statului român, în ansamblul sau.
2. Trebuie observat faptul că, există o lipsă de concordanţă evidentă între Master Planul pentru Portul Constanţa şi Master Planul General de Transport al României, având în vedere faptul că viziunea reflectată de Master Planul pentru Portul Constanţa nu este integrată în viziunea generală şi unitară a strategiei naţionale de transport.
Astfel, dacă Master Planul General a avut la baza situaţia de fapt (aspecte tehnice şi economice) din anul 2014, în cazul Master Planului pentru Portul Constanţa s-au avut la baza date şi informaţii aferente anului 2012 (dată la care s-a demarat achiziţia serviciului).
3. Se observă de asemenea, o încălcare flagrantă a Recomandărilor Organismelor Europene, a îndrumărilor Organizaţiei Porturilor Maritime Europene (ESPO), cât şi a legislaţiei române, privind problemele de mediu şi de management portuar, fiind astfel constatate o serie de deficienţe în raport de: management al calităţii aerului, de conservare a energiei şi schimbărilor climatice, de management al zgomotului, de management al deşeurilor, de management al apei (consum şi cantitate), etc.
4. Totodată, se constată necorelarea funcţiei economice cu funcţia socială, Master Planul neabordând deloc aspectul social, factorul uman. Elaboratorul consideră că „nu există probleme sociale”, această în pofida faptului că există un conflict cunoscut între administraţia portuară şi operatorii portuari, care revendică soluţionarea a numeroase probleme importante şi în pofida lipsei de transparenţă manifestate în procedura de elaborare a acestui proiect.

”Astfel, ţinând cont de toate aceste aspecte enunţate mai sus, şi având în vedere faptul că potrivit art. 2 pct. 13 OUG nr. 195/2005, avizul de mediu reprezintă ”actul administrativ emis de autoritatea competenţă privind protecţia mediului care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia mediului în planul sau programul supus adoptării”, iar în acest moment, proiectul se află într-o faza avansată în vederea obţinerii acestui aviz al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa, considerăm că emiterea avizului de mediu pentru Master Planul Portului Constanţa ar „confirmă” integrarea aspectelor privind protecţia mediului în raportul întocmit de consultanţi şi ar valida astfel, în integralitate, strategia ce va fi pusă în aplicare pe termen scurt, mediu şi lung.

În consecinţă, va solicităm să constataţi că Master Planul Portului Constanţa nu cuprinde măsuri pentru asigurarea protecţiei mediului, că autorităţile responsabile cu întocmirea acestuia se sustrag directivelor europene referitoare la protecţia mediului, specifice sectorului portuar, şi totodată, să interveniţi urgent, pentru a stopa o avizare favorabilă a unui Master Plan cu carenţe majore, care va avea însă un impact semnificativ, pe termen mediu şi lung, asupra economiei portuare şi implicit asupra economiei statului român”, au precizat reprezentanții organizației patronale.
  
jooble.org