Consiliere în profesia de kinetoterapeut(828)


Universitatea „Ovidius” din Constanța, prin Facultatea de Educație Fizică și Sport, organizează workshop-ul cu tema „Consiliere şi orientare în profesia de kinetoterapeut”, la sediul Facultății de Educație Fizică și Sport, în data de 17 octombrie 2015, ora 14.00, în sala A1.

Vor avea loc dezbateri legate de consilierea şi orientarea în profesia de kinetoterapeut și a cunoștințelor teoretice pe care viitorii specialiști în kinetoterapie trebuie să le dețină în vederea unei inserții mai rapide pe piața muncii. În cadrul workshop-ului, vor susţine prelegeri consilierii proiectului „Prokineto” care vor sintetiza aspecte ale comunicării student-consilier, ale orientărilor moderne ale evoluţiei căilor de comunicare între kinetoterapeut şi pacient/beneficiar.

Vor participa la acest workshop reprezentanţi ai partenerilor de practică, tutori de practică şi studenţii selectaţi în grupul ţintă ale proiectului, echipa managerială a proiectului, oficialităţi locale, mass-media etc.
jooble.org