Constanţa: Strategia UE pentru Regiunea Dunării are, de ieri, primii promotori români!

Constanţa: Strategia UE pentru Regiunea Dunării are, de ieri, primii promotori români!(1044)


În urma recentei reuniuni, anuale, a Forumului Naţional al Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării – SUERD, la nivel ministerial, s-a dat undă verde constituirii consorţiilor parteneriale şi pregătirii, din timp, a proiectelor ce vizează implementarea Strategiei. SUERD se aplică, integrativ, pentru 14 state, membre şi nemembre UE, şi este adecvată tuturor celor 8 regiuni, actuale, de dezvoltare ale ţării. Aceasta strategie nu este nicidecum un petic de hârtie, ci a fost concepută, din start, să fie o replică a modelului de succes al Strategiei Mării Baltice, într-o zonă mozaicată printr-un pachet financiar complex, din surse UE combinate, dar şi prin şansa încheierii unor coaliţii/ parteneriate de succes, pentru investiţii majore, în toate marile domenii: infrastructură, mediu - energie, turism, patrimoniu cultural, reformă instituţională.

 

Primii promotori şi facilitatori români au fost formaţi la Constanţa!


În parteneriat cu Academia Română şi Universitatea “Spiru Haret”, Catedra Internaţională Onorifică în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării, Platforma Paneuropeană Flexibilă de Formare Alternativă, Promovare şi Lobby Produnărean a organizat Sesiunea Practică de Formare pentru Promotori şi Facilitatori SUERD, care s-a desfăşurat la Constanţa, la sfârştul săptămânii, între 21 – 23 iunie .

Participanţii la Sesiunea de Formare SUERD au avut ca obiectiv - temă realizarea, în echipă, a unei schiţe de proiect virtual, de anvergură, sau cuplarea la un proiect multinaţional complex, în premisele sale fundamentale, deja identificat şi avansat spre finanţare. Participanţii au primit, în urma unei evaluari practice finale, Certificatul de Absolvire - "Modul de Formare pentru Promotori si Facilitatori SUERD", cu anexa detaliată a modulelor, eliberat, în co-tutelă, de către Universitatea “Spiru Haret” şi Catedra Internaţională Onorifică SUERD, în parteneriat cu Academia Română, prin Centrul de Biodiversitate “Academician David Davidescu”.

Temele şi subiectele predate, dezbătute şi / sau exersate au fost următoarele: “Rolul bio - economiei în susţinerea creşterii durabile şi salvgardării patriomoniului natural şi cultural al macroregiunii dunărene”; “Şansa creşterii competitivităţii social-economice, prin participarea la Grupurile de Cooperare Economică Europeană”; “Importanţa stimulării sinergiilor dintre regionalizarea administrativ-teritorială a României şi aprofundarea integrării europene prin cooperare regională”; ”Cum funcţionează, în practică, din punct de vedere instituţional, implementarea SUERD? Rolul Comisiei Europene, al Coordonatorilor Axelor Prioritare şi al Coordonatorului Naţional SUERD”; “Dimensiunea proiectelor dunărene, în centrul noului ciclu de finanţare 2014-2020. Provocări, dificultăţi şi perspective strategice de dezvoltare”; “Model de bune practici: Alianţa Reţelelor Dunării - cum putem face regiunea Dunării să lucreze eficient? Organizarea unui grup de acţiune / coaliţie de parteneri şi exersarea lobby-ului instituţional pentru impunerea unui proiect prioritar”; “Declaraţia de la Toledo şi consecinţele sale asupra reformei spaţiale / cooperării teritoriale în regiunea Dunării”; “Planificarea strategică integrată - baza dezvoltării armonioase şi finanţării eficiente a proiectelor majore SUERD. Exerciţiu comun de analiză a situaţiei şi intereselor din regiune, în contextul transpunerii noii viziuni de planificare integrată a Comisiei Europene”; “Importanţa practică a implicării şi utilizării instrumentelor de socializare ale Reţelei Naţionale PROFEX, pentru sprijinirea SUERD în România”; “Modalităţi de stimulare a cooptării absolvenţilor, în cadrul Reţelei Naţionale PROFEX, precum şi furnizarea, la cerere, a portofoliului de experinţă a acestora. către ministerele de resort”; “Ce demersuri publice sau informale trebuie utilizate, pentru o mai judicioasă utilizare a resursei umane din regiune, în cadrul echipelor care vor lucra în procesul de implementare SUERD, atât în ţară, cât şi în întreaga macroregiune”; “Formularea de recomandări concrete, pentru coaliţii de proiecte majore, cu parteneri din state dunărene, pentru maximizarea obiectivelor, realiste, de relansare a investiţiillor, în perspectivă dunăreană”.


România: fondator SUERD, alături de alte 13 state europene

România se numără printre cele 14 state europene care au aderat, împreună, în 2011, la Strategia UE pentru Regiunea Dunării - SUERD, în baza căreia vor putea primi finanţare, aferentă pe cei patru piloni anterior stabiliţi, proiectele şi iniţiativele majore, din toate cele 41 de judeţe din ţara noastră, plus, desigur, Municipiul Bucureşti.
În aşteptarea noului ciclu de finanţare UE, în care accentul va cădea pe reducerea decalajelor economice, prin inovare, ca şi pe aplicarea noilor politici agricole comunitare, ne confruntăm cu o dublă provocare, pentru românii care vor să profite de noile oportunităţi, oferite de implementarea SUERD. Pe de o parte, este vital să se formeze o nouă expertiză naţională / regională, de tip interdisciplinar, în domeniul “Studii şi Probleme Dunărene”, cu implicaţii mult dincolo de… cursul fluviului şi al afluenţilor săi, cu toate palierele transformării avute în vedere: planificare strategică şi spaţială, dezvoltare instituţională durabilă, management coerent, la nivel micro şi macro, formarea unei identităţi dunărene! Pe de altă parte, fondurile, pentru relansarea socială şi economică a macro – regiunii, trebuie absorbite de jos în sus, prin implicarea comunităţilor, prin proiecte româneşti de cooperare regională, pentru: transporturi, turism, protecţia mediului, combaterea criminalităţii, întărirea capacităţii de guvernanţă etc.
În acest sens, din estimările preliminare, realizate de specialişti, rezultă că, la scară naţională, va fi necesară activarea unui număr de cel puţin 500 de “promotori”, în cadrul Birourilor pentru Sprijinul SUERD, de 2-3000 de “facilitatori”, din mediul consultanţei de afaceri, şi de circa 2000 de “experţi” interdisciplinari, pentru asigurarea axelor tehnice, implementarea şi evaluarea proiectelor SUERD.


Cui se adresează sprijinul de formare, în domeniul SUERD?


Întrucât este necesară o reunire a unor competenţe şi abilităţi foarte variate, grupul - ţintă este format din următoarele categorii: cadre universitare, masteranzi şi cercetători, implicaţi în proiecte de dezvoltare şi inovare; manageri publici, funcţionari şi experţi din administraţie, care au lucrat sau doresc să lucreze în proiecte de cooperare şi de investiţii de tip european; experţi şi consultanţi, din sectorul public şi din cel privat, specializaţi în furnizarea de consultanţă / consiliere în proiecte europene; întreprinzători şi manageri din sectorul IMM - urilor, care doresc să beneficieze de finanţări, pentru proiecte de investiţii, prin Pilonul Special SUERD - "Creşterea Prosperităţii Economice"; militanţi şi lideri ai sectorului ONG -urilor, în special din cadrul organizaţiilor profesionale şi ale “partenerilor sociali” (sindicate şi patronate).


Care sunt oportunităţile profesionale practice, pentru un absolvent?

Absolvenţii se pot implica, în cadrul Strategiei, pe următoarele compartimente: birourile de promovare şi proiectare SUERD, la nivelul judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor; administrarea axelor tehnice de implementare, în principal pentru cele trei domenii prioritare gestionate de România: infrastructură – navigabilitate, dezvoltarea turismului - patrimoniu cultural şi protecţia mediului - managementul riscurilor; departamente specializate, de consultanţă, din sectorul public şi din cadrul agenţiilor de profil, care lucrează îndeosebi în proiecte transfrontaliere şi internaţionale; departamentele de cooperare internaţionala din cadrul universitatilor si centrelor de cercetare-dezvoltare; asociaşiile profesionale şi alte organizaţii, care îşi propun să coopereze, în proiectele prioritare şi majore, prin SUERD; departamentele de specialitate, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Ministerului Afacerilor / Fondurilor Europene, al altor ministere, care gestionează domeniile prioritare SUERD.

Ce este CIO-SUERD?


Catedra Internaţională Onorifică, în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării, reprezintă o platformă paneuropeană flexibilă, de formare alternativă, promovare şi lobby produnărean.
 
jooble.org