Ce au decis consilierii locali din Medgidia(717)


Miercuri, 30 septembrie, de la ora 17:00, a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului Local Municipal Medgidia. Pe ordinea de zi au fost 9 proiecte de hotărâre, după cum urmează:

La primul punct s-a aprobat proiectul „Culture Unlimited” și cofinanțarea acestuia cu suma de 5139,50 euro, reprezentând 2% din valoarea proiectului. Proiectul este finanțat prin Programul de cooperare transfrontalieră România – Bulgaria, în parteneriat cu orașul Elena din Bulgaria și Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor din România și are o valoare totală de 256.975 euro. Programul are în vedere dezvoltarea comunităților prin creșterea atractivității turistice și investiționale, prin valorificarea patrimoniului cultural și natural al localităților partenere.
Punctul cu numărul doi de pe ordinea de zi a vizat aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Medgidia.

La punctul numărul trei s-a votat mandatarea primarului municipiului Medgidia să semneze Actul adițional nr.3 la Acordul de parteneriat între Consiliul Local Medgidia și S.C. Lafarge Ciment (România) S.A., ținând cont de faptul că societatea și-a schimbat denumirea în S.C. CRH Ciment (România).

Punctul cu numărul patru, „Mandatarea primaului municipiului Medgidia să semneze Act adițional nr.5 la Contractul de concesiune nr.310/2008”, nu a întrunit cvorumul necesar aprobării.

La punctul cinci s-a aprobat modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Medgidia, în urma efectuării măsurătorilor de specialitate.

Punctul numărul șase a vizat repartizarea unor unități locative în bloc ANL și aflate în administrarea D.G.D.P.P. Astfel, două locuințe au fost repartizate către două persoane, în urma rezilierii contractelor cu locatarii anteriori.
La punctul numărul șapte s-a aprobat vânzarea prin negociere directă a imobilului teren în suprafață de 63 mp, situat în strada Jupân Dimitrie nr. 1, evaluat la aproximativ 550 euro.

Punctul numărul opt face referire la un proiect important, mai exact alimentarea cu energie electrică a șase locuințe P+1E. Astfel, s-a aprobat acordarea dreptului de servitute și uz către S.C. ENEL Distribuție Dobrogea S.A., asupra a două terenuri, pentru instalarea stâlpilor și a instalației electrice subterane.

Ultimul punct de pe ordinea de zi a fost propus de un consilier local, Ion Narcis Ion, și vizează acordarea de premii absolvenților care au obținut media 10 la Evaluarea Națională sau Bacalaureat. În Medgidia au fost identificați doi elevi care au reușit această performanță, media 10 la Evaluarea Națională. Premiul acordat de Primărie și Consilul Local este în valoare de 1.000 lei.
jooble.org