Proiect fără precedent de reabilitare a litoralului. Costă 170 milioane euro

Proiect fără precedent de reabilitare a litoralului. Costă 170 milioane euro(857)


S-a dat startul etapei de înnisipare din cadrul proiectului de reabilitare a litoralului românesc al Mării Negre, unul dintre cele mai ambiţioase proiecte din România.

Joi, 5 august 2015, a demarat etapa de înnisipare în zona Eforie Nord din cadrul proiectului, primul pas în cadrul acţiunilor de stopare a fenomenului de eroziune de pe ţărmul românesc al Marii Negre. La înnisiparea plajelor se foloseşte o tubulatură submarină care asigura extinderea cu aproximativ 60 metri a 1.2km de plajă şi aproximativ 1.1 milioane mc de nisip. Nisipul folosit pentru lărgirea plajelor este extras din Marea Neagră prin echipamente specifice (dragă autorefulanta cu buncăr) şi este pompat până la ţărm prin conductele montate.

ROMAIR Consulting, companie 100% româneasca, în calitate de prestator al serviciilor de asistenţă tehnică pentru managementul şi supravegherea lucrărilor, coordonează cel mai ambiţios proiect de protecţie a litoralului românesc - "Protecţia şi reabilitarea părţii sudice a litoralului românesc al Marii Negre (Mamaia Sud, Tomis Nord, Tomis Centru, Tomis Sud, Eforie Nord), finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Mediu, din Fondul de Coeziune."

“ROMAIR Consulting a început un nou capitol cu care scrie istorie pe litoralul românesc al Marii Negre. Este un moment unic şi impresionant: împreună, facem România mai mare! De peste 18 ani ne implicăm în proiecte care schimbă viaţă românilor. Ne bucurăm că prin acest proiect muncă noastră are, încă o dată, un impact real asupra locuitorilor, turiştilor, agenţilor economici şi mediului.”, declara Gheorghe Boeru, Preşedinte ROMAIR Consulting.

Valoarea totală a proiectului este de 170.450.084 euro inclusiv TVA. Finanţarea nerambursabilă din Fondul de Coeziune este în valoare de 145.680.660 Euro. Investiţiile finanţate vor fi administrate de beneficiarul proiectului, Administraţia Naţională "Apele Române", în calitate de instituţie naţională cu competenţe exclusiv în gestionarea zonei costiere a României, şi vor fi exploatate de către acesta prin Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral.
Reprezentanţii Administraţiei Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral, în calitate de Beneficiar, au depus toate eforturile pentru obţinerea finanţării celui mai mare proiect din România, iar din 2013 sunt alături de Antreprenori şi de Supervizorul lucrărilor pentru a se asigura că se ating obiectivele proiectului. 

Comisia Europeană a aprobat în data de 22.03.2013 unul dintre cele mai ambiţioase proiecte din punct de vedere al reducerii eroziunii costiere, respectiv "Protecţia şi reabilitarea părţii sudice a litoralului românesc al Marii Negre (Mamaia Sud, Tomis Nord, Tomis Centru, Tomis Sud, Eforie Nord)”.

Beneficiarii proiectului sunt cei aproximativ 278.000 de locuitori care vor fi protejaţi în urmă reducerii riscului de inundare a proprietăţilor, precum şi peste 32.000 de turişti care se vor putea bucură de o plajă extinsă.

De asemenea, proiectul aduce avantaje majore în domeniul socio-economic pentru cei peste 122 de operatori economici identificaţi (hoteluri, restaurante, magazine, firme de pescuit etc.) care vor fi, de asemenea, protejaţi împotriva riscului de eroziune costieră.
Proiectul va genera 250 de locuri de muncă temporare şi 10 permanente.

Proiectul, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Mediu, din Fondul de Coeziune, îşi propune realizarea de măsuri de protecţie a plajei împotriva riscului de eroziune accelerate care afectează zonele Mamaia sud, Tomis Nord, Tomis Centru, Tomis Sud şi Eforie Nord, pe o lungime de 7,3 km.
Proiectul constă în lucrări de reparaţie a digurilor de larg existente, construcţia de noi diguri de larg, reabilitarea şi prelungirea digurilor de protecţie, construcţia de diguri de protecţie a zonei înnisipate şi a unor diguri îngropate (pinteni), demolarea unor structuri existente şi lucrări de înnisipare artificială pentru lărgirea plajei litoralului românesc cu peste 60 de metri.

Ca urmare a implementării proiectului, se urmăresc:
• Protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului şi a standardelor de viaţă în România, urmărindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu.
• Respectarea în totalitate a Directivelor UE şi a legislaţiei româneşti în domeniul construcţiei infrastructurii de protecţie la eroziune a coastei Marii Negre din zona Mamaia Sud, Tomis Nord, Tomis Centru, Tomis Sud şi Eforie Nord;
• Creşterea nivelului de protecţie a bunurilor şi creşterea siguranţei locuinţelor din această zona prin stoparea procesului de eroziune şi crearea infrastructurii de prevenire a fenomenului în zona afectată de proiect;
• Proiectul va contribui la creşterea capacităţii instituţionale locale de implementare a proiectelor cu finanţare publică europeană şi naţională
Lucrările prevăd atât execuţia de structuri noi, reabilitarea/demolarea/extinderea celor existente, cât şi reînnisiparea artificială a plajelor, toate fiind proiectate pentru a asigura stabilitate pe o perioada de 50 ani.

Până la această dată au fost executate 11% din lucrările proiectate pentru lotul Mamaia Sud, 50% pentru lotul Tomis Nord, 64% din lotul Tomis Centru, 40% din lotul Tomis Sud şi 56% din lotul Eforie Nord. Aceste procente se asimilează, în mare parte, cu execuţia lucrărilor de reparaţie a digurilor de larg existente, construcţia de noi diguri de larg, reabilitarea şi prelungirea digurilor de protecţie, construcţia de diguri de protecţie a zonei înnisipate şi demolarea unor structuri existente, continuând în următoarea perioadă cu reînnisiparea sectoarelor de plajă.

Proiectul face parte dintr-o iniţiativa mai amplă, pe termen lung, în contextul Recomandării privind managementul integrat al zonelor costiere şi al Directivei-Cadru privind stategia UE pentru mediul marin.

Beneficiar: ANAR, prin Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral
Antreprenor: Asocierea Porr Bau - Dinamică-Franco Giuseppe pentru lotul Mamaia Sud, respectiv Van Oord - Societatea de Construcţii în Transporturi Bucureşti pentru loturile Tomis Nord, Centru şi Sud şi Eforie Nord
Romair Consulting – Coordonatorul proiectului Asistenţă Tehnică pentru Managementul Proiectului şi Supervizarea Lucrărilor – „PROTECŢIA ŞI REABILITAREA PĂRŢII SUDICE A LITORALULUI ROMÂNESC AL MARII NEGRE ÎN ZONA Mamaia Sud, Tomis Nord, Tomis Centru, Tomis Sud, Eforie Nord”

Despre Romair Consulting
Compania Romair Consulting este o companie 100% românească, lider de piaţă în construirea şi implementarea proiectelor finanţate de Uniunea Europeană.

Înfiinţată în 1997, Compania Romair Consulting implementează astăzi 147 de proiecte majore finanţate de către Uniunea Europeană, cu o valoare totală de investiţie de peste 1,8 mld euro, care au contribuit semnificativ la dezvoltarea României, în domenii prioritare precum: infrastructură, mediu şi energie regenerabilă, agricultură, GIS şi topogeodezie, Program Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POSCCE).
ROMAIR a realizat aprox. 18% din proiectele cu care România a intrat în UE.

„De peste 18 ani construim proiecte de succes care demonstrează că România merită să fie ţară membră UE. În prezent, compania Romair Consulting are aprobate 109 proiecte majore de către Comisia Uniunea Europeană, fiecare cu o valoare totală a investiţiei mai mare de 50 milioane de euro, care schimbă în fiecare zi viaţă locuitorilor României. Sunt mândru să demonstrez cu fiecare proiect pe care îl derulez alături de echipa Romair Consulting că participăm efectiv la gradul de absorbţie a banilor UE în România, iar muncă noastră are un impact real pentru milioane de români: fie că sunt fermieri care învaţă să scrie aplicaţii pentru cereri de finanţare; săteni care sunt protejaţi împotriva inundaţiilor; locuitori care se bucură de centre istorice restaurate, parcuri reabilitate sau sunt protejaţi de inundaţii; sau tineri antreprenori români care pun bazele unor branduri româneşti puternice, cu ajutorul nostru.”, declara Gheorghe Boeru, Preşedinte ROMAIR Consulting.

Romair Consulting este singură companie românească ce derulează proiecte pe 5 axe importante: Program Operaţional Sectorial Mediu (POS Mediu), Program Operaţional Regional (POR), Program Operaţional Sectorial Transport, Autoritatea de Management Program Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) şi Planul Naţional pentru Agricultură şi Dezvoltarea Rurală (PNADR). De asemenea, Romair Consulting este singură companie românească ce are expertiză şi echipa competenţă de a realiza întregul proiect de la faza întocmirii cererii de finanţare, până la implementarea fazelor de supervizare.

 

  
jooble.org