Contractul de cedare a dreptului de folosință a pavilionului românesc a fost anulat de Tribunalul Constanța

Contractul de cedare a dreptului de folosință a pavilionului românesc a fost anulat de Tribunalul Constanța(770)


Cu paşi mici, dar siguri, se face lumină în dosarul în care Autoritatea Navală Română a solicitat rezilierea contractului de cedare a dreptului de folosinţă a pavilionului românesc, pentru o perioadă de 30 de ani, în favoarea unui offshore din Cipru, RIFA Holdings Limited (fosta Ilvana Holdings Limited). Miza acestui contract era administrarea noului registru al pavilionului internaţional românesc. Din această afacere, statul român ar fi câştigat cam 1.000 de euro pe navă, iar firma germană, sume între 6.000 şi 40.000 de euro, în funcţie de tonajul navei. Condiţia ca ANR să poată încasa taxele pe navă era ca RIFA Holding Limited să înregistreze minimum 200 de nave. Dacă registrul internaţional nu reuşea să depăşească acest număr de nave, RIFA nu plătea nimic către ANR timp de cinci ani şi abia după acest termen autoritatea încasa ceva. Ca reacţie la intenţia ANR de a rezilia contractul, RIFA Holdings Limited, prin Albrecht Gundermann, atrăgea atenţia în presa locală că ar putea cere statului român despăgubiri în valoare de 11,25 de milioane de euro, la Curtea de Arbitraj de la Londra.


ZIUA de Constanţa este în măsură să anunţe că acest contract, care părea să trimită pavilionul românesc pe apa Sâmbetei, a fost anulat de judecătoarea Andreea Bianca Andruş, de la Tribunalul Constanţa. Iniţial, Tribunalul Constanţa hotărâse, pe data de 21 noiembrie 2014, că instanţele din România nu sunt competente să soluţioneze acest dosar. Ulterior, Curtea de Apel Constanţa a anulat, pe data de 9 aprilie 2015, decizia mai sus precizată şi a trimis dosarul înapoi la Tribunalul Constanţa, pentru continuarea judecăţii. Cauza a revenit la Tribunal şi a fost trimisă spre soluţionare judecătorului Dumitru Radu Comşa, preşedintele Secției Contencios administrativ şi fiscal din instanţa mai sus precizată. În şedinţa din data de 11 august, Dumitru Radu Comşa a amânat dosarul pentru data de 11 septembrie, pentru ca RIFA Holdings Limited să facă precizări scrise cu privire la excepţiile invocate. Între timp, dosarul a fost repartizat unui alt complet, prezidat de judecătoarea Andreea Bianca Andruş.

După primul termen, instanţa a rămas în pronunţare, stabilind ca aceasta să aibă loc vineri, 25 septembrie. Ulterior deliberărilor, judecătoarea Andreea Bianca Andruş a admis cererea de chemare în judecată formulată de Autoritatea Navală Română în contradictoriu cu RIFA Holdings Limited. Pe cale de consecinţă, instanţa a constatat nulitatea absolută a contractului de agenţie încheiat la data de 12.09.2012 între ANR şi Ilvana Holdings Limited (actuala RIFA Holdings Limited), înregistrat la ANR sub numărul 16223/14.09.2012. De menţionat că în cauză fusese formulată şi o cerere de suspendare a executării contractului de agenţie mai sus precizat, dar solicitarea a fost respinsă.
Secretizat în ziua în care a ajuns la ANR

În contextul celor mai sus precizate, readucem în discuţie paşii exacţi prin intermediul cărora ANR a cerut rezilierea contractului de cedare a dreptului de folosinţă a pavilionului românesc. Foarte important, contractul a fost clasificat secret în ziua în care a fost înregistrat la Autoritatea Navală Română, respectiv pe data de 14 septembrie 2012.
„Fără mandat din partea Consiliului de conducere“

În faţa judecătorilor, oficialii ANR au arătat că, la data de 8.08.2012, „Autoritatea Navală Română, fără a avea mandat din partea Consiliului de conducere, a înaintat spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene un anunţ referitor la organizarea unei proceduri de negociere în vederea atribuirii unui «contract de agenţie pentru servicii intermediare de a înmatricula nave străine sub pavilion român»“. „Anunţul a fost publicat în JOUE la data de 10.08.2012. La data înaintării anunţului către JOUE, ca şi la data publicării acestui anunţ, în România nu exista un registru naval internaţional românesc. Apariţia acestui registru a fost reglementată abia la momentul apariţiei OG 19/2012 (28.08.2012), act normativ intrat în vigoare la data de 31.08.2012. Altfel spus, la momentul iniţierii aşa-zisei proceduri de achiziţie publică, obiectul acestuia nu putea fi concretizat, motivat de inexistenţa cadrului legislativ. De asemenea, ca dată limită a depunerii ofertelor a fost stabilită ziua de 28.08.2012, dată la care OG 19/2002 nu putea produce efecte“, se mai arată în punctul de vedere al ANR. Tot din documentele oficiale mai reiese că, „la data de 28.08.2012, a fost înregistrată la ANR, sub numărul 15099, «Oferta» consorţiului EUFOR (European Flag of România), reprezentat de Quarterdeck GmbH & Co. KG prin dr. Albrecht Gundermann (n.r. personaj care achiziţionase şi Ilvana Holding Limited, societate offshore din Cipru în numele căreia a fost semnat contractul cu ANR şi care şi-a schimbat numele în RIFA Holding Limited). Consorţiul denumit EUFOR, format din patru membri, trei persoane juridice şi o persoană fizică, SC Kyros Shipping GmbH & Co. KG, PF Captain Jorg Molzahn, SC Astherm Services GmbH şi SC BHE Beteiligungen GmbH, în cazul în care era desemnat câştigător al procedurii, intenţiona să constituie o nouă societate, aşa cum era stipulat în secţiunea III. 1.3 a anunţului postat de ANR“.

Consorţiu neconstituit încă

„Astfel, s-a primit o ofertă asumată de o persoană fizică, reprezentant al unei persoane juridice, însă oferta era făcută în numele unei a treia entităţi, un consorţiu neconstituit încă şi care urma să se constituie într-o nou înfiinţată societate comercială, dacă va fi declarat câştigător. Altfel spus, se solicita să fie declarată câştigătoare o entitate inexistentă, dar care urma să ia fiinţă doar dacă va fi declarată câştigătoare. Ne aflăm aşadar în ipoteza extinderii fără vreun suport legal a unui principiu juridic ce recunoaşte drepturi (nu şi obligaţii) copilului conceput, dar nenăscut încă. În sfera raporturilor juridice între persoane / entităţi juridice, este exclusă însă o extindere a aplicabilităţii unui astfel de principiu, acesta trebuind să aibă capacitatea de a contracta la momentul naşterii raporturilor juridice şi neputând să dobândească drepturi şi obligaţii anterior constituirii lor“, au menţionat oficialii ANR în faţa magistraţilor.

„În chiar data semnării contractului (12.09.2012), prin decizia nr. 427, semnată de Eugen Olteanu pentru Constantin Matei, director general al ANR, a fost constituită o comisie de evaluare a ofertelor. Această comisie a întocmit un raport (fără dată şi fără număr), în care a concluzionat că: «Aplicaţia care îndeplineşte condiţiile solicitate prin publicare este numai una singură, depusă la data de 28.08.2012 / Hamburg de către consorţiul EU For, reprezentat de Quarterdeck GmbH & Co. KG». Se prezumă (în absenţa oricăror altor dovezi) că Raportul Comisiei de evaluare a fost întocmit anterior semnării contractului. Raportul a desemnat însă câştigător un consorţiu inexistent, care, deşi nu luase fiinţă, avea totuşi desemnat un reprezentant, şi anume societatea Quarterdeck (care nu făcea parte din proiectatul consorţiu), aceasta fiind la rândul ei reprezentată de acelaşi domn Albrecht Gundermann, care reprezenta şi SC Kyros Shipping GmbH & Co. KG, membră a consorţiului.


La data de 12.09.2012, la solicitarea precedentului director general Constantin Matei, care deţinuse funcţia aceasta anterior domnului dr. Eugen Olteanu, a fost întocmit referatul înregistrat la ANR sub nr. 16046 care, în urma analizării legalităţii propunerii de «Agency Agreement», dădea viză negativă contractului de agenţie. Practic, Comisia constituită în vederea evaluării ofertelor, în chiar data semnării contractului şi care aviza favorabil încheierea acestuia, a infirmat referatul comisiei anterior constituite şi care dădea viză negativă unui astfel de contract. La data de 14.09.2013, dr. Eugen Olteanu, în calitate de director general al ANR, prin adresa ANR nr. 16226 (număr ulterior celui la care s-a înregistrat contractul), anunţa Quarterdeck GmbH & Co. KG că îndeplinesc condiţiile din anunţ şi îi invită la semnarea contractului. Ca un corolar al celor expuse precedent, contractul de agenţie se încheie la sediul ANR, la data de 12.09.2012, între ANR şi Ilvana Holdings, acesta din urmă neavând până în acest moment (al semnării contractului) niciun fel de implicare sau calitate în raporturile iniţiate şi derulate. Astfel, Ilvana Holdings nu a depus oferta şi nu făcea parte nici din proiectatul consorţiu EUFOR“, potrivit surselor mai sus precizate.
Povestea nu se opreşte aici!

Deşi a fost semnat la data de 12.09.2012 (cu două zile anterior invitării Quarterdeck GmbH & Co. KG pentru semnare), contractul de agenţie ar fi fost înregistrat la ANR în data de 14.09.2012, la aceeaşi dată fiind clasificat secret prin Decizia nr. S17 a directorului general în funcţie - dr. Eugen Olteanu. Contractul a fost desecretizat la data de 11.03.2013 de către directorul general în funcţie, Andrian Sirojea Mihei.

Încă de atunci, ANR a demarat procedurile specifice pentru verificarea legalităţii contractului dintre Autoritatea Navală Română şi Ilvana Holdings, demersuri care s-au concretizat în plângere penală contra fostului director Eugen Olteanu, sesizare a ANRMAP pentru presupusa nerespectare a dispoziţiilor legale referitoare la achiziţiile publice şi efectuarea unui control în legătură cu încheierea contractului de către Corpul de Control al Ministerului Transporturilor.
 

Sursa: ziuact.ro
jooble.org