Un consilier PP-DD și-a pierdut mandatul(629)


Având în vedere sesizarea Organizaţiei Judeţene Constanţa a Partidului Poporului Dan Diaconescu, înregistrată la Instituţia Prefectului-Judeţul Constanţa cu nr. 17001/17.09.2015 prin care a fost înaintată Hotărârea nr.155/01.09.2012 a Biroului Naţional de Coordonare privind excluderea din partid a domnului Boldea Iulian, Prefectul Judeţului Constanţa, Constantin Ion a emis Ordinul nr.435/2015 prin care se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al lui Boldea Iulian din cadrul Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu.

Ca urmare a pierderii calităţii de membru al partidului politic pe a cărui listă a fost ales, locul de consilier local se declară vacant.

Compartimentul controlului legalităţii actelor şi contencios administrativ va comunica prezentul Ordin factorilor interesaţi pentru ducerea sa la îndeplinire.

Prezentul Ordin poate fi atacat în faţa instanţei de contencios administrativ în condiţiile şi în termenele Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
  
jooble.org