MAMAIA. Concluzia Forumului „HSEQ în operaţiunile offshore”: Extracţia hidrocarburilor marine şi protecţia ecologică nu se exclud aprioric reciproc!(1031)


Cel mai important explorator şi extractor de hidrocarburi submarine, din România, a organizat prima ediţie a Forumului „HSEQ (Health, Safety, Enviroment & Quality / Protecţia Persoanei, a Calităţii Vieţii şi a Mediului, într-o traducere liberă a consacratului acronim de specialitate – n. red.), în operaţiunile offshore”. Evenimentul a urmărit, în viziunea organizatorilor, să declanşeze o dezbatere onestă, între toţi factorii implicaţi în activităţi economice în industria marină de petrol şi gaze, pornind de la modul în care se desfăşoară în prezent operaţiunile din Marea Neagră, precum şi de la reglementările existente, în acest moment, în domeniu.


Marea Nordului: Reper pentru domeniul offshore!

Temele principale abordate în cadrul forumului au fost: Responsabilităţile care revin operatorilor din industria marină de petrol şi gaze şi cât de pregătiţi sunt aceştia pentru a face faţă intensificării ritmului operaţiunilor economice offshore în Marea Neagră; Intervenţiile în situaţii de urgenţă; O analiză a reglementărilor în vigoare în Marea Nordului, zona care înregistrează, în prezent, cele mai eficiente standarde de operare, reglementări şi instituţii independente de verificare-inspecţie; Posibilitatea utilizării dispersanţilor, în situaţii de urgenţă, în vestul Mării Negre; Implicarea organizaţiilor neguvernamentale în conservarea bio-diversităţii în bazinul Mării Negre şi în educarea comunităţilor, ca şi în iniţierea şi / sau susţinerea unor iniţiative legislative, care să asigure dezvoltarea durabilă.

Cel mai larg Forum de discuţie, pe acest domeniu, organizat în România

Printre vorbitori s-au numărat experţi în inginerie şi HSEQ , reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale, care îşi desfăşoară activitatea în domeniul conservării mediului natural şi al dezvoltării durabile, cercetători ştiinţifici, specialişti. Manifestarea a atras atenţia unui numeros public. Au participat: reprezentanţi ai Ministerului Economiei, Ministerului Mediului şi al Schimbărilor Climatice, Ministerului Transporturilor, reprezentanţi ai companiilor deţinătoare de licenţe de explorare şi exploatare, precum şi contractori de servicii offshore, industria marină de petrol şi gaze, exponenţi ai mediului academic, de la Universitatea „Ovidius”, Universitatea Maritimă din Constanţa şi de la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, AIESEC, Autoritatea Navală Română, Căpitănia Zonală, Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină – GeoEcoMar, Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa, Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanţa, Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral, Germanischer Lloyd, Autoritatea Aeronautică Civilă Română, Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea, Romania Energy Center, ARSVOM, Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” din Constanţa, Uniunea Practicienilor de Protecţia Mediului din România, ONG – urile de Mediu „Oceanic Club”, „Eco Watch”, „Let’s do it Romania” etc.
 
jooble.org