Pe Dunăre se navighează cu restricții, dar nu există blocaje(787)


Situaţia navigaţiei pe Dunăre în data de 15.09.2015


Seceta prelungită din această perioadă a avut ca efect scăderi accentuate ale cotelor apelor Dunării, fapt ce a determinat desfăşurarea cu dificultate a navigaţiei pe anumite sectoare ale fluviului.
Autoritatea Navală Română ne-a pus la dispoziţie situaţia navigaţiei în punctele critice şi a navelor aflate în tranzit :
• În zona de jurisdicţie a Căpităniei Zonale Drobeta Turnu Severin sunt identificate următoarele puncte dificile:
- Km. Flv. 820 – 823 Dunăre – zona Salcia - pescaj de trecere 3,10m, lăţime şenal 100m ;
- Km. Flv. 783 – 785 Dunăre – zona Bogdanu - pescaj de trecere 2,40m, lăţime şenal 160m ;
- Km. Flv. 759 – 761 Dunăre – zona Dobrina - pescaj de trecere 2,00m, lăţime şenal 170m ;
- Km. Flv. 756 – 759 Dunăre – zona Pietrişul - pescaj de trecere 2,90m, lăţime şenal 160m ;
- Km. Flv. 736 – 739 Dunăre – zona Linovo - Calafat - pescaj de trecere 2,80m, lăţime şenal 210m ;
- Km. Flv. 676 – 678 Dunăre – zona Păpădia – Bechet - pescaj de trecere 1,90m, lăţime şenal 100m.
Se fac ţuguri de convoaie în zona cuprinsă între km.flv. 676 şi 678 - Păpădia. Situaţia este monitorizată de Oficiul de Căpitănie Bechet.
La această oră se află în manevre de trecere a zonei 4 convoaie cu 18 unități.

La punctul critic km.flv. 567 – 568 Zimnicea, navigaţia se desfăşoară cu restricţii în limita adâncimii la prag, în funcţie de fluctuaţiile zilnice ale cotelor apelor Dunării. 

În acest punct critic se află draga refulantă 2969, asistată de un remorcher, care desfăşoară lucrări de dragare în scopul adâncirii şenalului.
Navele care au pescaje mai mari, efectuează operaţiuni de alimbare de marfă la Turnu Măgurele, Svistov şi Zimnicea.
Navele care au pescaje adecvate adâncimilor la praguri navigă amonte/aval cu o unitate.
În prezent tranzitează zona un număr de 11 convoaie, total nave cu unităţi – 69.
Navele de pasageri trec în tranzit în limita adâncimii la praguri.
Situaţia navigaţiei este monitorizată continuu de către Căpităniile de port Turnu Măgurele şi Zimnicea.


Nu sunt nave în staţionare la praguri datorită apelor mici, în zona de jurisdicţie a Căpităniei Zonale Galaţi.
Şenalul navigabil nu este blocat pe niciun sector al Dunării.
  
jooble.org