Noutăți pentru profesori în legea salarizării(627)


Proiectul Legii salarizării în sistemul bugetar, obținut de Profit.ro, conține o prevedere specială, potrivit căreia în cazul decesului unui profesor se va acorda rudelor un ajutor de deces în cuantum de 5 salarii care ar fi revenit cadrului didactic.

“Pentru personalul didactic, în caz de deces, se acordă celor îndreptățiți un ajutor de deces în cuantum de 5 salarii ale persoanei decedate, din bugetul asigurărilor sociale de stat”, stabilește un articol din anexa legii cu reglementări specifice pentru personalului didactic din învățământ.

Articolul respectiv reprezintă o noutate absolută în sistemul educațional și este subliniat cu roșu în proiectul de lege.

Legislația actuală permite acordarea unui ajutor de deces pentru orice persoana asigurată sau pensionar. Ajutorul este în cuantum de 2.415 lei și se acordă de către angajator, instituția care gestionează ajutorul de șomaj sau casa teritorială de pensii.

Universitățiile pot mări salariile profesorilor din venituri proprii

Noua lege mai stabilește că senatele universitare pot stabili salarii diferențiate pentru profesori, cu o creștere de până la 30% a salariului de bază, dar sumele pentru aceste salarii se vor plăti exclusiv din venituri proprii și doar profesorilor care participă la realizarea acestor venituri.

Proiectul reglementează, totodată, posibilitatea acordării unui spor de 1% conducătorilor de doctorat pentru fiecare student-doctorand, dar nu mai mult de 5% din salariul de bază.

Alte sporuri care se acordă personalului din învățământ

Cadrele didactice care își desfășoară activitatea în localități izolate vor primi o indemnizație de până la 20% din salariul de bază.

Personalul didactic de predare și conducere din învățământul special beneficiază de o majorare cu 15% a salariului de bază.

Gradația de merit va fi acordată prin concurs, în limita a 16% totalul posturilor didactice existente la nivelul inspectoratului școlar, respectiv al instituției de nivel superior. Gradația va reprezenta o creștere cu 25% a salariului de bază și se va atribui pe o perioadă de 5 ani.

Personalul didactic desemnat să conducă și să realizeze practică pedagogică pentru pregătirea viitoarelor educatoare și a viitorilor învățători, institutori și profesori, beneficiază de un spor de 10-25% din salariul de bază, în raport cu timpul efectiv lucrat și calculat în raport cu numărul elevilor sau al studenților practicanți.

Personalul didactic care asigură predarea simultană la 2-4 clase de elevi în învățământul primar primește o indemnizație pentru activități care solicită o încordare psihică foarte ridicată. Indemnizația va reprezenta o creștere salarială cu 5% a salariului de bază pentru 2 clase de elevi, o creștere cu 7,5% pentru 3 clase de elevi, iar pentru 4 clase de elevi va însemna o creștere cu 10% a salariului de bază.

Personalul didactic de predare care îndeplinește funcția de diriginte, învățătorii, institutorii și educatoarele vor beneficia de o creștere cu 10% a salariului de bază.

Personalul salarizat care își desfășoară activitatea în condiții periculoase sau vătămătoare, poate primi un spor de până la 15% din salariul de bază. 

Sursa: Profit.ro
jooble.org