Scrisoare deschisă către președintele României, Klaus Werner Iohannis(844)


CATRE,

PRESEDINTELE ROMANIEI
Excelenta sa, domnul Klaus Werner Iohannis 

Referitor la:

Necesitatea demiterii in regim de urgenta a intregii conducerii a CN APM SA din cauza managementul defectuos practicat atat de Consiliul de Administratie, cat si de conducerea executiva, fapt confirmat de catre organele specializate de control;

Stimate Domnule Presedinte,

CONFEDERATIA NATIONALA A PATRONATULUI ROMAN – CNPR, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, 

Avand in vedere statutul de organizatie patronala reprezentativa la nivel national si implicit scopul de a promova si apara interesele legitime ale membrilor nostri, formulam prezentul:

SCRISOARE DESCHISA

Prin care va solicitam in mod public ca - in virtutea functiei pe care o detineti/calitatii dvs. - sa luati masuri urgente in vederea demiterii Consiliului de Administratie al CN APM SA si a conducerii executive, motivat de dovezile concrete privind managementul dezastruos practicat de actuala conducere a companiei, dovezi ce constau in Concluziile Raportului Corpului de Control al Ministrului Transporturilor nr. 23796/27.06.2013, Concluziile Raportului Curtii de Conturi nr. 7879/485/03.03.2014 si cele ale Raportului Corpului de Control al Ministrului Transporturilor nr. 22539/09.06.2015.

Prin urmare, problemele grave sesizate de noi de-a lungul timpului, fie individual - de catre fiecare operator portuar in parte - precum si in nume colectiv - de catre organizatia noastra - s-au confirmat in totalitate in sensul ca, actualul Consiliu de Administratie in coniventa cu conducerea executiva aplica in mod constant un management dezastruos, incheind contracte paguboase pentru companie si incalcand in mod flagrant si continuu legea.

Aceasta atitudine se reflecta in mod direct asupra situatiei economice a CN APM SA, cheltuirea resurselor financiare pe contracte nejustificate precum si neglijarea efectuarii unor investitii absolut necesare pentru buna desfasurare a activitatii Portului Constanta fiind de natura sa creeze dezechilibru vadit intre veniturile, cheltuielile si necesitatile reale ale companiei pentru a fi eficienta din punct de vedere economic.

I. In acest context, inca din anul 2013, reprezentantii Corpului de Control al Ministrului Transporturilor, in urma efectuarii unei analize atente a activitatii CN APM SA au identificat anumite fapte pentru care exista indicii concrete ca actuala conducere a CN APM SA a savarsit infractiuni, motiv pentru care raportul a fost transmis catre Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta.

Faptele sesizate se refera la derularea proiectului ,, Prelungirea digului de larg al Portului Constanta”, in sensul ca reprezentantii CN APM SA:

• au modificat si au adaugat in devafoarea CN APM SA clauze contractuale obligatorii, dupa desemnarea castigatorului procedurii de achizitie publica,
• au aprobat plata avansului catre Van Oord Dreding and Marine Contractors BV, fara respectarea legii si a conditiilor contractuale;
• prin modificarea unor clauze din acordul contractual in favoarea firmei castigatoare, aceasta a beneficiat de marirea valorii contractului fara a fi respectate valorile legale;
• prin modificarea pretului contractului nr. 3974/01.02.2013 - Servicii de consultanta de supervizare a executiei lucrarilor aferente proiectului – Finalizarea Digului de larg din Portul Constanta, acestia au favorizat ofertantul castigator cu suma de 288.265 euro;

Astfel, reprezentantii Corpului de Control au concluzionat ca - avand in vedere deciziile luate dupa stabilirea ofertelor castigatoare, precum si conditiile dezavantajoase pentru companie in care au fost incheiate contractele - aspectele identificate constituie indicii de savarsire a infractiunii de abuz in serviciu contra intereselor publice.

Desi concluziile raportului au fost foarte clare, reprezentantii Ministerului Transporturilor au inteles sa mentina in functie atat Consiliul de Administratie cat si canducerea executiva a CN APM SA, in frauda interesului companiei si a statului roman.

II. Ulterior, in anul 2014, Curtea de Conturi a Romaniei a efectuat un control la CN APM SA, ocazie cu care, reprezentantii Curtii au constatat in principal nerespectarea de catre conducerea CN APM SA a clauzelor contractului de concesiune nr.LO/4113/ 31.10.2008, incheiat intre Ministerul Transporturilor si CN APM SA Constanta, avand ca obiect concesionarea bunurilor proprietate publica si organizarea unor proceduri de licitatie publica fara respectarea dispozitiilor legale in materie.
Practic, neregulile constatate au vizat pe de o parte modalitatea gresita de „stabilire a redeventei pentru perioada august 2012 - decembrie 2013, prin includerea in baza de calcul, a veniturilor din activitatea de pilotaj/remorcare si virarea sumei cuvenite bugetului de stat”, iar pe de alta parte nerespectarea procedurii de achizitie cu prilejul atribuirii contractului de lucrari, reparatii si intretinere drumuri, platforme, pasaje si trotuare din porturile maritime apartinand CNAPM SA Constanta .”
In ceea ce priveste primul aspect, Curtea de Conturi a concluzionat faptul ca prin operatiuni economice frauduloase de neevidentiere a acestor venituri in veniturile brute/totale ale companiei, s-a ajuns la crearea unui prejudiciu in valoare de 3.684.078 lei, prejudiciul realizat ca urmare a incalcarii dispozitiilor contractului de concesiune incheiat in 2008 si a mai multor acte normative in vigoare.
Cel de-al doilea aspect constatat de Curte se refera la eludarea legislatiei economico- financiare precum si la atribuirea ilegala a contractului de executie de lucrari catre S.C. 3 CONTROL CONSTRUCT S.R.L. Constanta.
In concret, au fost evidentiate urmatoarele aspecte de frauda:
• lucrari de reparatii executate in afara perioadelor optime de interventie pentru astfel de lucrari - respectiv in lunile noiembrie - decembrie 2013 - fapt care a afectat calitatea lucrarilor executate; datorita acestor imprejurari au fost necesare noi lucrari de remediere care s-au realizat in anul 2014 si au generat costuri suplimentare;
• virari ilegale de credite platite cu titlu de garantie bancare, rezultate din erori de inregistrare contabila care au generat cheltuieli suplimentare si penalitati, afectand in mod nejustificat bugetul statului;
• procedura de achizitie publica desfasurata fara respectarea normelor legale, sens in care:
 lucrarile executate si receptionate au depasit obiectul contractului, nu au respectat cerintele caietului de sarcini si nu au fost prevazute in oferta depusa de catre executantul declarant admis;

 plata facturilor nu s-a realizat in conformitate cu modalitatile de plata convenite la incheierea contractului, in sensul ca nu s-au retinut sumele constituite cu titlu de garantii contractuale;
 nu au fost executate toate lucrarile care au fost prevazute in documentatia de atribuire si insusite de catre partile contractante prin semnarea contractului de executie de lucrari;
 au fost facute plati pentru lucrari neprevazute in contract, depasind astfel cadrul legal.
Toate aceste nereguli savarsite prin eludarea normelor legale in materie de achizitii publice, au avut drept consecinta grava crearea unui prejudiciu in valoare de 1.071.558 lei, reprezentand valoarea contractului incheiat in baza unor date insuficient verificate.
Nici cu aceasta ocazie, Ministerul Transporturilor – in calitate de autoritate publica tutelara - nu a inteles ca prima masura pentru intrarea in legalitate a intregii activitati a CN APM SA este aceea de a demite actualul Consiliul de Administratie precum si conducerea executiva a companiei, aceasta din urma fiind semnatara tuturor contractelor ilegale incheiate de companie in frauda interesului public.
III. In anul 2015, Corpul de Control al Ministerului Transporturilor, prin Raportul nr. 22539/9.06.2015 a retinut, de asemenea , o serie de abateri de la legalitate si regularitate savarsite de catre conducerea CN APM SA, printre care, cele mai importante (care imbraca si forma penala) sunt urmatoarele:
• La nivelul companiei se inregistreaza o crestere a nivelului creantelor, o parte importanta din volumul acestor creante au fost generate de intrarea in insolventa sau in faliment a unor societati care aveau incheiate contracte de concesiune.
S-a constatat de asemenea modul defectuos in care conducerile successive ale CN APM SA au asigurat urmarirea derularii contractelor analizate in cadrul Raportului, datele prezentate cu privire la nerezilierea unor contracte de concesiune/inchiriere, intocmirea de procese verbale de folosinta si neinstituirea masurilor de executare silita asupra bunurilor proprietate a debitorilor, reprezintand indicii cu privire la savarsirea infractiunii de abuz in serviciu.

• Desi la nivelul CN APM SA este organizat si functioneaza Serviciul Juridic si Contencios, incadrat cu 12 posturi, compania a achizitionat servicii juridice cu incalcarea prevederilor legale, fara aprobarea ordonatorului principal de credite.Astfel au fost achizitionate in mod nelegal servicii juridice de asistenta si consultanta de la SCA Ceparu si Irimia si de la SCA Reff & Asociatii in parteneriat cu SC Deloitte Audit SRL , CN APM SA facand plati in valoare de 190.871,15 lei in baza unor contracte ilegale. Din analiza contractelor incheiate intre parti rezulta in mod rezonabil indicii cu privire la savarsirea infractiunii de abuz in serviciu, prevazut la art. 13 2 din Legea nr. 78/2000, raportat la art. 297 alin 1 din Codul penal.


Deci, va solicitam sa constatati faptul ca incalcarea flagranta a legislatiei in vigoare de catre Consiliul de Administratie al CN APM SA si de conducerea executiva este de notorietate ba mai mult, savarsirea faptelor penale in mod continuu devine o practica uzuala de exercitare a mandatelor de catre toate persoanele vizate.


In continuare ne exprimam stupefactia vis a vis de atitudinea total nepotrivita de pasivitate a Ministerului Transporturilor care - in calitate de actionar majoritar al societati CN APM SA si de aparator al interesului public - intelege sa nu ia nici o masura legala pentru reglementarea situatiei create, ignorand astfel faptul ca Portul Constanta este un obiectiv de interes public national, administrarea corecta a acestuia avand o importanta desebita in economia Romaniei.


Va reamintim ca Ministerul Transporturilor, prin reprezentantii sai in Adunarea Generala a Actionarilor al CN APM SA are dreptul de a revoca mandatele administratorilor pentru motive ce tin de nerespectarea competentelor, obligatiilor si/sau atributiilor aflate in sarcina administratorilor(rezultate din si/sau prevazute in actele normative aplicabile, Statut si/sau contract de mandat) iar, avand in vedere cele prezentate consideram ca aceasta masura ar fi un prim pas de intrare in legalitate.


Fara a excede drepturilor noastre, va solicitam ca – in temeiul atributiilor ce va revin - sa dispuneti in regim de urgenta evaluarea reala a activitatii conducerii CN APM SA (Consiliului de Administratie & conducere executiva) cu luarea in considerare a tuturor aspectelor sesizate de noi in ultima perioada si de organele abilitate (Curtea de Conturi si Corpul de Control al Ministrului Transporturilor), cu consecinta REVOCARII intregului Consiliu de Administratie al CN APM SA si a conducerii executive - aceasta reprezentand singura modalitate de asigurare a legalitatii si de redresare a cadrului institutional functional.

In speranta ca veti da curs solicitarilor noastre, va asiguram de sprijinul nostru in implementarea masurilor propuse.


Cu deosebita consideratie,

Presedinte,
Prof. univ. dr. Mihai Manoliu

                 
jooble.org