Acordul de principiu privind finanțarea cu până la 48 de milioane de euro pentru controlul poluării cu nutrienți, aprobat de Guvern(507)


Guvernul a aprobat astăzi, printr-un Memorandum, începerea negocierilor pentru contractarea unei finanțări în valoare de până la 48 de milioane de euro din partea Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD). Fondurile vor susține continuarea proiectelor de management integrat al reducerii poluării cu nitrați.
În prezent, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) desfășoară Proiectul privind Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți, finanțat de BIRD cu un împrumut de 50 de milioane de euro și asistenţă financiară nerambursabilă de 5,5 milioane de dolari de la Fondul Global de Mediu. Acest proiect urmărește susținerea Guvernului României în implementarea Directivei Nitrați, ce privește reducerea poluării cu nutrienți a resurselor de apă și sol ale României, incluzând Dunărea și Marea Neagră. Proiectul aflat în implementare acoperă zonele declarate vulnerabile la poluarea cu nitrați în anul 2006 (aproximativ 252 de comune).
Costul total al noului proiect se ridică la aproape 50 de milioane de euro, din care suma de 48 de milioane va fi acoperită din împrumutul BIRD care face obiectul acestui Memorandum, diferența urmând a fi suportată de beneficiarii finali. Implementarea este estimată la o perioadă de 5 ani (2016-2020), ceea ce va permite și o distribuire uniformă a costului proiectului pe ani.
Noul proiect va avea 4 componente:
a) Investiții la nivel de comună – în cadrul acestei componente, fondurile vor putea fi accesate de către comunitățile interesate, pe baze competitive și conform criteriilor de eligibilitate. Investițiile vor susține reducerea poluării cu compuși organici din surse agricole și reducerea impactului activităților agricole asupra schimbărilor climatice. Beneficiarii vor fi încurajați să propună soluții diverse, printr-o abordare flexibilă menită să stimuleze accesul la finanțare și eficiența investițiilor;
b) Întărirea capacității instituționale și de reglementare;
c) Conștientizare publică, instruire și asistență tehnică – prin această componentă vor fi finanțate campanii de conștientizare și platforme de cunoaștere la nivel comunal;
d) Managementul proiectului.
Costurile împrumutului sunt cele standard BIRD, prezentând condiții avantajoase, iar maturitatea medie poate ajunge până la 20 de ani de la data contractării. În urma negocierilor, se va decide modalitatea acordării sumei solicitate: fie printr-un nou împrumut, fie prin majorarea celui existent. Potrivit politicii BIRD, comisionul perceput inițial este de 0,25% din suma împrumutului și un comision de angajament de 0,25% pe an aplicabil la suma netrasă, plătibil semestrial.
Ministerul Mediului va fi desemnat ca agenție de implementare și va realiza acest proiect prin Unitatea de Management a Proiectului Băncii Mondiale, existentă deja în cadrul instituției.
Potrivit datelor oficiale, România nu a făcut, până la acest moment, obiectul niciuneia dintre cele 10 proceduri de infringement deschise împotriva unor state membre ale Uniunii Europene, fiind apreciat efortul depus de țara noastră pentru introducerea Directivei Nitrați.  
jooble.org