Situația navigației pe Dunăre. Efectele secetei(693)


Seceta prelungită din această perioadă a avut ca efect scăderi accentuate ale cotelor apelor Dunării, fapt ce a determinat desfăşurarea cu dificultate a navigaţiei pe anumite sectoare ale fluviului.

Astfel, vă punem la dispoziţie situaţia navigaţiei în punctele critice şi a navelor aflate în tranzit :

• În zona de jurisdicţie a Căpităniei Zonale Drobeta Turnu Severin sunt identificate următoarele puncte dificile:
- Km. Flv. 820 – 823 Dunăre – zona Salcia - pescaj de trecere 3,20m, lăţime şenal 190m ;
- Km. Flv. 783 – 785 Dunăre – zona Bogdanu - pescaj de trecere 2,30m, lăţime şenal 160m ;
- Km. Flv. 756 – 759 Dunăre – zona Pietrişul - pescaj de trecere 2,60m, lăţime şenal 160m ;
- Km. Flv. 736 – 739 Dunăre – zona Linovo - Calafat - pescaj de trecere 2,50m, lăţime şenal 210m ;
- Km. Flv. 676 – 678 Dunăre – zona Păpădia – Bechet - pescaj de trecere 2,40m, lăţime şenal 100m.
Se fac ţuguri de convoaie în zona cuprinsă între km.flv. 676 şi 678 - Păpădia. Situaţia este monitorizată de Oficiul de Căpitănie Bechet.
La această oră se află în manevre de trecere a zonei un convoai cu un număr de 8 unităţi.

• În zona de jurisdicţie a Căpităniei Zonale Giurgiu, navigaţia se desfăşoară cu dificultate pe următoarele sectoare :
- Dunăre km. flv. 567+600 – 568 – pescaj de trecere 2,20 m, lăţime şenal 60 m.
- Dunăre km. flv. 546+500 – 546 – pescaj de trecere 2,20 m, lăţime şenal 180 m.
- Dunăre km. flv. 533+500 – 534 – pescaj de trecere 2,20 m, lăţime şenal 130 m.
- Dunăre km. flv. 523 – 523+500 - pescaj de trecere 2,20 m, lăţime şenal 100 m.

La punctul critic km.flv. 567 – 568 Zimnicea, navigaţia se desfăşoară cu restricţii în limita adâncimii la prag, în funcţie de fluctuaţiile zilnice ale cotelor apelor Dunării.
În acest punct critic se află draga refulantă 2969, asistată de un remorcher, pentru lucrări de dragare în scopul adâncirii şenalului.
Toate navele cu pescaj până în 2,20m fac ţuguri la praguri, amonte şi aval, cu una sau două unităţi maxim.
Navele care au pescaje mai mari, efectuează operaţiuni de alimbare de marfă la Turnu Măgurele, Svistov şi Zimnicea.
Motonavele de pasageri trec amonte / aval.
Navigaţia este liberă pentru toate navele care au pescaje adecvate adâncimilor la praguri.
La locul de ancorare de la km.flv. 559-560, unde se formează / desfac convoiale după ţuguri, se află mai multe nave care stau la ancoră până se formează convoiul pentru marş.
Apar aglomerări de unităţi de nave în locurile unde navele fac ţuguri şi desfac / refac convoaiele.
Toate navele care fac ţuguri sunt în mişcare.
În prezent tranzitează zona un număr de 12 convoaie, total nave cu unităţi – 65.
Situaţia navigaţiei este monitorizată continuu de către Căpităniile de port Turnu Măgurele şi Zimnicea.

Nu sunt nave în staţionare la praguri datorită apelor mici, în zona de jurisdicţie a Căpităniei Zonale Galaţi. 

• În raza de jurisdictie a Capitaniei Zonale Tulcea navigaţia pe caile navigabile se desfăşoară fără probleme privind adâncimile minime.

• În zona de jurisdicţie a Căpităniei Zonale Constanţa, la punctul critic Cernavodă, la km.flv.292, pescajul de trecere în siguranţă este 2,35 m, iar şenalul navigabil are o lăţime de 80 m.
Nu sunt nave în aşteptare.

Şenalul navigabil nu este blocat pe niciun sector al Dunării.
jooble.org