Anularea unor obligaţii fiscale, noutate legislativă(851)


Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi informează contribuabilii că în Monitorul Oficial al României nr. 540 din 20 iulie 2015 au fost publicate următoarele acte normative importante din punct de vedere fiscal:

Potrivit Legii nr. 209/2015 se anulează următoarele obligaţii fiscale principale, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, pentru perioadele fiscale de până la 1 iulie 2015 şi neachitate până la data de 23.07.2015:
- o urmare a reconsiderării/reîncadrării unei activităţi ca activitate dependentă;
- o urmare a recalificării sumelor reprezentând indemnizaţia primită pe perioada delegării şi detaşăriide către angajaţii care şi-au desfăşurat activitatea pe teritoriul altei ţări;
- taxa pe valoarea adăugată aferentă veniturilor realizate din drepturi de proprietate intelectuală, ca urmare a depăşirii plafonului şi neînregistrării ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată. În cazul în care contribuabilul şi-a exercitat dreptul de deducere în primul decont de taxă pe valoare adăugată depus după emiterea deciziei de impunere, organul fiscal nu anulează diferenţele de taxă pe valoare adăugată ci doar obligaţiile fiscale accesorii aferente diferenţelor de taxă pe valoare adăugată.
Pentru perioadele fiscale cuprinse între 1 ianuarie 2012 şi 30 iunie 2015, se anuleazăcontribuţia de asigurări sociale de sănătate, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente acestora stabilite prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, neachitate până la data 23.07.2015, datorată de persoanele pentru care baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate este mai mică decât salariul de bază minim brut pe ţară.
 
jooble.org