Admiterea la Universitatea Ovidius

Admiterea la Universitatea Ovidius(964)


Pentru sesiunea iulie a admiterii în anul universitar 2015 – 2016, la Universitatea „Ovidius” din Constanța, numărul înscrerilor este cu aproximativ 22% mai mare față de anul precedent. Pentru programele de studiu oferite de cele 16 facultăţi ale UOC, s-au înregistrat 6.048 înscrieri (5.262 învățământ cu frecvență, 202 învățământ la distanță și cu frecvență redusă, 584 studii de masterat), faţă de 4.959 (4.072 învățământ cu frecvență, 252 învățământ la distanță și cu frecvență redusă, 635 studii de masterat) anul trecut, în aceeaşi sesiune. O noutate a sesiunii iulie 2015 a fost admiterea online la 7 facultăți, toate înregistrând creșteri importante ale numărului de înscrieri.
La facultățile cu profil medical a fost și în acest an cea mai mare concurență. La specializarea Medicină Dentară, au fost cele mai multe înscrieri din ultimii ani, și anume pe 44 locuri au concurat 400 de candidați. Iar la Medicină generală, proporţia pe locuri fără taxă a fost de aproximativ 5-6 pe loc. De asemenea, candidații au arătat interes și pentru Matematică - Informatică (301 față de 212 înscrieri în 2014), Facultatea de Științe Economice (620 înscrieri față de 529 în iulie 2014), pentru Psihologie și Științe Educaționale (436 înscrieri față de 348 în anul 2014), pentru Facultatea de Litere (302 înscrieri față de 224 în 2014).
Totodată, au crescut și notele obținute de candidați la probele scrise. Astfel, la specializarea Medicină (din cadrul Facultății de Medicină), mediile de admitere la studii fară taxă s-au situat între 9,83 – 8,34, față de 9,46 – 6,13, în iulie 2014. La specializarea Medicină Dentară (din cadrul Facultății de Medicină Dentară), mediile pentru locuri bugetate s-au situat între 9,55 – 8,72, față de 7,30 – 5,05, în iulie 2014. La specializarea Farmacie (din cadrul Facultății de Farmacie), mediile de admitere s-au situat în acest an între 9,73 – 7,28, față de 9,28 – 6,61, în anul precedent.
„Sesiunea a depășit așteptările, sunt cu peste 1.000 mai mulți candidați decât în anul 2014, iar la unele facultăți s-a mărit considerabil numărul de înscrieri față de 2013. Notele atestă valoarea candidaților și, în plus, a contat foarte mult faptul că am organizat, în prealabil, o simulare a examenului de admitere, iar baza de date cu subiecte a fost postată cu mult timp înainte de probe. Astfel, candidații au avut timp să se pregătească.
Totodată, înscrierea online, o premieră a admiterii, ne-a adus candidați din toată țara, din mai multe centre universitare concurente”,
a declarat rectorul Universității „Ovidius” din Constanța, prof.univ.dr. Sorin Rugină.
În prezent, se derulează o altă etapă importantă a admiterii, și anume înmatricularea candidaților. Astfel, candidații sunt sfătuiți să umărească în permanență și cu atenție anunțurile comisiilor de admitere postate atât pe site-ul dedicat admiterii, admitere.univ-ovidius.ro, cât și pe site-urile facultăților.
 
jooble.org