Amnistie fiscală, promulgată !

Amnistie fiscală, promulgată !(734)


Amnistia fiscală pentru anumite categorii de persoane fizice a fost promulgată de preşedintele Klaus Iohannis. Ea prevede ca cei care au plătit nejustificat contribuţia la asigurari sociale de sănătate (CASS) dupa 1 ianuarie 2012 vor primi înapoi aceste sume.
Potrivit documentului postat pe site-ul Guvernului se anulează contribuţia de asigurari sociale de sănătate datorată începand cu 1 ianuarie 2012 până pe 31 ianuarie 2015 pentru şapte categorii de contribuabili:
- copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, daca au fost elevi, ucenici sau studenţi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor.
Acestor categorii nu li se anulează contribuţia dacă au realizat venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultura si piscicultura.
- tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecţie a copilului.
În cazul in care aceştia au realizat venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultura si piscicultura, sau sunt beneficiari de ajutor social acordat conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, pentru aceste venituri nu li se anulează contribuţia.
- soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate;
- persoanele persecutate politic de fostul regim comunist;
- persoanele cu handicap, pentru veniturile obţinute in baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare, dacă nu au realizat alte venituri asupra cărora s-a datorat contribuţia;
- bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătaţii, până la vindecarea respectivei afecţiuni, dacă nu au realizat venituri asupra cărora se datorează contribuţia;
- femeile însărcinate şi lăuzele, dacă nu au realizat venituri asupra cărora s-a datorat contribuţia sau daca nivelul acestora este sub valoarea salariului de baza minim brut pe ţara.
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate va transmite Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) lista persoanelor fizice aflate care se incadrează in aceste prevederi.
 
jooble.org