Vreți un loc de muncă? CJAS Constanța face angajări(684)


Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Constanţa organizează concurs pentru ocuparea a cinci funcţii de execuţie vacante. Este vorba despre un post de referent, gradul profesional superior la Compartimentul Buget, Financiar, Contabilitate, un post de consilier, gradul profesional principal la Serviciul Contabilitate, un post de consilier, gradul profesional principal la Compartimentul Relaţii Publice şi Purtător de Cuvânt, un post de consilier, gradul profesional asistent la Compartimentul Buget, Financiar, Contabilitate şi un post de consilier, gradul profesional asistent la Serviciul Relaţii cu Furnizorii.

Proba scrisă va avea loc pe data de 10 august, ora 10.00.

Actele necesare înscrierii la concurs, condiţiile specifice şi bibliografia sunt afişate la sediului CAS Constanţa şi pe pagina de internet a instituţiei. 
jooble.org