Rezultate finale la Evaluarea Națională(726)


Inspectoratul Școlar Județean Constanța a centralizat situaţia mediilor obţinute de absolvenţii clasei a VIII-a la Evaluarea Naţională 2015, după soluţionarea contestaţiilor depuse. Conform datelor, 4.332 de elevi (77,36 %) au obținut note peste 5 la cele două discipline de examen. 

La disciplina Limba şi Literatura Română, înainte de contestaţii, dintre cei 5.613 de absolvenţi de clasa a VIII-a evaluaţi, note peste 5.00 au obţinut 4.771 candidaţi (85,00%), iar după contestaţii, 4.773 candidaţi (85,03%). La Matematică, înainte de contestaţii, dintre cei 5.599 de absolvenţi evaluaţi, note peste 5.00 au obţinut 3.963 de candidaţi (70,78%), iar după contestaţii, 3.964 de candidaţi (70,79%).

La nivelul județului Constanța, au fost depuse 814 contestații. La disciplina Limba şi literatura română, din totalul celor 579 de contestaţii, media s-a modificat doar pentru 192 de lucrări (171 au crescut, 21 s-au micşorat), iar la Matematică, din totalul de 235 de contestații, media s-a modificat pentru 28 de lucrări, astfel: 16 au înregistrat o creștere, iar 12, o scădere. Comparativ cu rezultatele Evaluării Naționale din 2014 (68,41 %), în acest an s-a înregistrat o creștere cu 8,95 %.

Înscrierea în învățământul liceal se va face în perioada 3 - 7 iulie a.c., când absolvenţii clasei a VIII-a vor completa în fișele de înscriere opţiunile pentru unitatea de învățământ în care doresc să-și continue studiile. Elevii vor fi repartizaţi computerizat pe 14 iulie 2015, iar pe 15 iulie vor fi afișate rezultatele repartizării și lista cu locurile neocupate în liceele din judeţ
Admiterea în învăţământul liceal se face pe baza mediei aritmetice dintre media celor patru ani de gimnaziu, cu o pondere de 25% din total, şi media obţinută la Evaluarea Naţională, cu o pondere de 75% din total.
Rezultatele de la Evaluarea Națională pot fi consultate pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării Științifice: http://evaluare.edu.ro/Evaluare/CandFromJudAlfa.aspx?Jud=15&PageN=1
  
jooble.org