Primăria Constanța face angajări(732)


Primăria municipiului Constanţa organizează concurs în perioada 03.08.2015 – 05.08. 2015 pentru următoarele funcţii publice vacante:


1. Inspector clasa I, gradul principal – Serviciul Autorizații în Construcții, Direcţia Urbanism ( 1 post )
 Categoria : funcţie publică de execuţie
Pregătirea de specialitate: studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă cu specialitatea ştiinţe inginerești - cunoştinţe optime operare calculator folosind tehnici standard de procesare
- Să îndeplinească condiţiile de ocupare a unei funcţii publice, conform art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare. - minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

2. Inspector clasa I, gradul asistent – Serviciul Autorizații în Construcții, Direcţia Urbanism ( 1 post )
Categoria : funcţie publică de execuţie
Pregătirea de specialitate: studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă cu specialitatea ştiinţe inginerești, urbanism și arhitectură
- cunoştinţe optime operare calculator folosind tehnici standard de procesare
- Să îndeplinească condiţiile de ocupare a unei funcţii publice, conform art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare. - minim 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

3. Inspector clasa I, gradul debutant – Serviciul Autorizații în Construcții, Direcţia Urbanism ( 1 post )
Categoria : funcţie publică de execuţie
Pregătirea de specialitate: studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă cu specialitatea ştiinţe inginerești - cunoştinţe optime operare calculator folosind tehnici standard de procesare 
- Să îndeplinească condiţiile de ocupare a unei funcţii publice, conform art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul se va desfăşura în perioada 03 – 05 august 2015 la sediul Primăriei municipiului Constanţa, va consta într-o probă scrisă şi o probă de interviu.
jooble.org