Parcurile de distracții de pe litoral, luate la puricat de 8 instituții ale statului(628)


Comisia de verificare a unităţilor de agrement şi a parcurilor de disctracţii, constituită prin Ordinul nr. 241/27 mai 2015, formată din reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului, Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor, Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor şi Instalaţiilor de Ridicat, Inspectoratului Teritorial de Muncă, Inspectoratului de Poliţie al Judeţului, Inspectoratului Judeţean de Jandarmi şi Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea”, s-a deplasat în perioada 17-19.06.2015 la punctele de lucru ale operatorilor economici ce desfăşoară activităţi de prestări de servicii de agrement turistic în parcurile de distracţii din zona Năvodari – Vama Veche.

Comisa a controlat 28 de operatori economici ce deţin 109 utilaje, dispozitive de agrement şi jocuri, unde 80 % din utilajele verificate erau montate şi funcţionale, iar restul erau în faza de montaj sau de amenajare.

De asemenea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, funcţie de specificul fiecărei instituţii membră a comisiei, reprezentanţii autorizaţi ai operatorilor economici au oferit consiliere asupra modului de desfăşurare a activităţii.


Observaţiile efectuate de fiecare membru al comisiei au fost următoarele:

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (CJPC) a dispus realizarea informării consumatorilor prin afişarea la locul prestării serviciilor de agrement turistic a documentelor legale de funcţionare, telefon şi adresa CJPC, timpii şi tarifele practicate, avertizări.Au fost constatate deficienţe privind apărarea drepturilor şi intereselor consumatorilor, pentru care a întocmit 24 procese verbale de constatare a contravenţiei, stabilindu-se măsuri pentru remedierea acestora, iar la 3 operatori urmează să li se întocmeasca documente de control.
Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR) a verificat existenţa documentelor legale pentru funcţionarea utilajelor de agrement ce cad sub incidenţa ISCIR astfel:
- 18 operatori deţin autorizaţie de verificare anuală emisă de C.N.C.I.R. Există, deasemenea responsabili privind supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor, iar personalul ce deserveste utilajul deţine adeverinţe de manevrant;
- 3 operatori economici nu au prezentat documentele solicitate la ISCIR;
- 1 operator economic este autorizat parţial;


- 3 operatori economici se aflau cu utilajele în montaj;
- 2 operatori economici nu necesită deţinerea de autorizaţii ISCIR.
ISU Constanţa a informat operatorii economici asupra modului de aplicare a prevederilor legale privind respectarea măsurilor de apărare împotriva incendiiilor.
Inspectoratul Judeţean de Jandarmi a adus la cunostinţa administratorilor modalităţile optime de diminuare a faptelor de natură penală şi contravenţională care aduc atingere liniştii şi siguranţei publice în perimentrul parcului de agrement, precum şi măsurile care trebuie luate în cazul unui eveniment de natură să tulbure liniştea şi siguranţa turiştilor.

Inspectoratul Teritorial de Muncă a desfăşurat acţiuni de conştientizare şi informare a operatorilor economici ce deservesc unităţile de agrement şi parcurile de distracţii. Au fost finalizate 6 controale în care au fost dispuse 11 măsuri de remediere a deficienţelor, cu termen scadent stabilit de comun acord cu angajatorul. În zilele următoare, se vor finaliza controalele şi la ceilalţi operatori economici identificaţi pe parcursul acţiunilor de control.
ENEL a verificat firidele de distribuţie a energiei electrice de unde sunt alimentate utilajele de agrement. Astfel, s-a constatat că în parcul central al Oraşului Năvodari, există o firidă de distribuţie ce aparţine Primariei Năvodari, cablurile sunt la suprafaţa pământului prezentând risc de accidentare, firida prezintă lipsa indicatoarelor de securitate. În staţiunea Eforie Nord, str. T Vladimirescu, zona Belona, într-o bucată de perete ce a fost supus demolării, s-a identificat o firida încastrată, de unde se alimentează cu energie electrică parcul de distracţii, zona Belona. Recomandarea ENEL a fost aceea ca firida să fie reaşezată pe domeniul public pe baza unui proiect făcut de SC Enel Distribuţie SA. 
jooble.org