Campanie de verificare a taxei de promovare(491)


Începând de astăzi, inspectorii din cadrul Serviciului Public de Impozite şi Taxe Constanţa, efectuează controale pe teren cu privire la modul de declarare şi achitare a taxei de promovare a turismului în staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă.

Menţionăm că 01 iunie 2015 a fost ultima zi pentru depunerea declaraţiilor aferente anului 2015 şi de plată a taxei sus-menţionate de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale şi persoanele juridice, care desfăşoară activitate economică în staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă.

Operatorii economici care încep desfăşurarea activităţilor economice, sau cei care obţin/vizează autorizaţia de funcţionare/avizul program funcţionare sau autorizaţia pentru ocuparea temporară a domeniului public după această dată, au obligaţia să depună o declaraţie în termen de 30 de zile de la data începerii activităţii sau a obţinerii documentelor de autorizare.

De asemenea, contribuabililor verificaţi li se va aminti şi că 01 iulie 2015 este termenul scadent pentru declararea, respectiv plata taxei pentru spaţii verzi şi a taxei pentru creşterea gradului de linişte şi siguranţă în staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă.

Constituie contravenţii depunerea peste termen a declaraţiilor, nedepunerea declaraţiilor, depunerea declaraţiilor cu informaţii eronate, nedeclararea în termen de 30 de zile a modificărilor intervenite care conduc la recalcularea taxei şi se sancţionează cu amendă de la 279 lei la 696 lei, în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale, şi cu amendă de la 1.116 lei la 2.500 lei, în cazul persoanelor juridice. 
jooble.org