Profesori ai Universităţii „Ovidius”, vizită de lucru în Beijing

Profesori ai Universităţii „Ovidius”, vizită de lucru în Beijing(1029)


La invitaţia Preşedintelui Universităţii Beijing pentru Limbă şi Cultură din Beijing, prof.univ.dr. Cui Xiliang, o delegaţie a Universităţii „Ovidius” din Constanţa, condusă de Rectorul prof. univ. dr. Sorin Rugină, a efectuat o vizită la universităţi din Beijing. Din delegaţie au mai făcut parte prof.univ.dr. Mihai Gîrţu, Prorector Relaţii Internaţionale şi Imagine Instituţională, prof.univ.dr. Constantin Popa, Prorector Cercetare Ştiinţifică şi Informatizare, şi prof.univ.dr. Iolanda Ţighiliu, Director al Clasei Confucius (pentru limbă şi cultură chineză).

Obiectivele vizitei au fost: analiza activităţii Clasei Confucius în perioada 2011-2015; sprijinul Hanban (Centrul Institutelor Confucius) şi al Universităţii Beijing pentru Limbă şi Cultură, partenerul nostru în proiectul Confucius, pentru transformarea Clasei Confucius în Institut; identificarea unor noi posibilităţi în vederea adâncirii şi intensificării colaborării cu universităţi din China.
Delegaţia a efectuat vizite şi a purtat convorbiri, la cel mai înalt nivel, la Hanban, la Universitatea Beijing pentru Limbă şi Cultură, Universitatea Beijing pentru Studii Străine, Universitatea Pekin, Universitatea de Medicină Chineză.
Calda ospitalitate a gazdelor, respectul şi prietenia cu care a fost înconjurată delegaţia Universităţii „Ovidius” din Constanţa au făcut ca să se ajungă, imediat, la găsirea noilor domenii de interes comun precum: cooperarea în domeniile Medicină, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Economice, Fizică, Matematică; mobilităţi pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi şi cadre universitare; susţinerea, viguroasă, a Clasei Confucius de către Hanban şi de Universitatea Beijing pentru Limbă şi Cultură, cu mai mulţi profesori chinezi; sprijinul, cu lectori de limba română pe care Universitatea „Ovidius” din Constanţa îl poate oferi Universităţii Beijing pentru Limbă şi Cultură în vederea înfiinţării unei Secţii de Limbă Română; organizarea, în comun, a unor manifestări ştiinţifice de anvergură internaţională.
S-a convenit asupra încheierii unor noi Acorduri de colaborare care să ofere cadrul legal pentru împlinirea acestor obiective.
Vizita a relevat, totodată, marele potenţial academic care trebuie mai bine valorificat de universitatea noastră şi de universităţile chineze partenere.
De asemenea, s-a identificat posibilitatea de a dezvolta, ferm şi accelerat, relaţiile Universităţii „Ovidius” din Constanţa cu universităţi din zona Asiei de Sud-Est, pentru o mai mare deschidere şi vizibilitate internaţională.
   
jooble.org