Solicitare publică în atenția prefectului judeţului Constanţa, Eugen Bola

Solicitare publică în atenția prefectului judeţului Constanţa, Eugen Bola(1232)


În urmă cu câteva zile, prefectul judeţului Constanţa, Eugen Bola declara că Instituţia Prefectului a primit raportul ANI referitor la preşedintele Consiliului Judeţean, Nicuşor Constantinescu la finalul lunii aprilie. De asemenea, reprezentantul Guvernului în teritoriu era la curent cu faptul că preşedintele CJC a atacat în instanţă decizia ANI, după cum urmează: la data de 16 mai, pe rolul Tribunalului Constanţa a fost înregistrat dosarul cu numărul unic 5059/118/2013, cu obiect „contestaţie act administrativ fiscal”, unde Nicuşor Daniel Constantinescu are calitatea de reclamant, iar Agenţia Naţională de Integritate este pârât! Totodată, Constantinescu a a mai înregistrat o plângere la Tribunalul Bucureşti în aceeaşi speţă.


Chiar dacă se poate considera că procedura a fost respectată, în sensul în care preşedintele CJC a atacat în termen de 15 zile raportul Agenţiei Naţionale de Integritate, solicităm reprezentantului Guvernului în teritoriu să facă precizări cu privire la instanţa competentă să soluţioneze speţele legate de raportul Agenţiei Naţionale de Integritate.


Ce spune Legea contenciosului administrativ 554/2004?!

“Legea 554/2004 ….Art. 10
Instanţa competentă

1) Litigiile privind actele administrative emise sau încheiate de autorităţile publice locale şi judeţene, precum şi cele care privesc taxe şi impozite, contribuţii, datorii vamale, precum şi accesorii ale acestora de până la 1.000.000 de lei se soluţionează în fond de tribunalele administrativ-fiscale, iar cele privind actele administrative emise sau încheiate de autorităţile publice centrale, precum şi cele care privesc taxe şi impozite, contribuţii, datorii vamale, precum şi accesorii ale acestora mai mari de 1.000.000 de lei se soluţionează în fond de secţiile de contencios administrativ şi fiscal ale curţilor de apel, dacă prin lege organică specială nu se prevede altfel.
(11) Toate cererile privind actele administrative emise de autorităţile publice centrale care au ca obiect sume reprezentând finanţarea nerambursabilă din partea Uniunii Europene, indiferent de valoare, se soluţionează în fond de secţiile de contencios administrativ şi fiscal ale curţilor de apel.
(2) Recursul împotriva sentinţelor pronunţate de tribunalele administrativ-fiscale se judecă de secţiile de contencios administrativ şi fiscal ale curţilor de apel, iar recursul împotriva sentinţelor pronunţate de secţiile de contencios administrativ şi fiscal ale curţilor de apel se judecă de Secţia de contencios administrativ şi fiscal a înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, dacă prin lege organică specială nu se prevede altfel.
(3) Reclamantul se poate adresa instanţei de la domiciliul său sau celei de la domiciliul pârâtului. Dacă reclamantul a optat pentru instanţa de la domiciliul pârâtului, nu se poate invoca excepţia necompetenţei teritoriale.

Se încearcă tergiversarea cazului preşedintelui CJC?


Având în vedere faptul că dosarul cu numărul unic 5059/118/2013, cu obiect „contestaţie act administrativ fiscal” a fost depus de preşedintele CJ Constanţa la Tribunalul Constanţa şi nu la Curtea de Apel, secţia contencios-administrativ, se poate specula pe marginea unei tergiversări a acestei cauze?
jooble.org