Campanie de verificare a impozitului pe spectacole(532)


Serviciul Public de Impozite şi Taxe Constanţa aduce la cunoştinţa contribuabililor care desfăşoară spectacole în municipiul Constanţa şi staţiunea Mamaia că, începând cu data de 29 iunie 2015, inspectorii instituţiei vor desfăşura activităţi de verificare pe teren a modului de declarare şi achitare a impozitului pe spectacole.

Precizăm că impozitul sus-menţionat se achită lunar, până la data de 15, inclusiv, a lunii următoare celei în care se organizează spectacolul şi se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor iar în cazul unei manifestări artistice sau al unei activităţi distractive care are loc într-o discotecă se calculează pe baza suprafeţei incintei în care se desfăşoară activitatea.

Constituie contravenţii depunerea peste termen a declaraţiilor-decont privind sumele încasate reprezentând impozit pe spectacol, nedepunerea declaraţiilor-decont, nereţinerea, potrivit legii, de către plătitorii obligaţiei fiscale, a impozitului pe spectacol, reţinerea şi nevărsarea în totalitate, de către plătitorii obligaţiei fiscale a impozitului pe spectacol şi se sancţionează cu amendă de la 279 lei la 696 lei, în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale, şi cu amendă de la 1.116 lei la 2.784 lei, în cazul persoanelor juridice.

Contravenţiilor prevăzute mai sus li se aplică dispoziţiile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.
jooble.org