Începe Bacalaureatul(1214)


Pentru sesiunea iunie-iulie 2015 a examenului de bacalaureat național, s-au înscris 6.492 de candidaţi, dintre care 5.210 de absolvenţi din promoţia curentă şi 1.282 candidaţi din seriile anterioare. În acest sens, pentru susținerea probelor scrise, Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa a desemnat 20 de centre de examen – 13 în municipiul Constanța și 7 în județ (conform Anexei 1).

Conform calendarului, în perioada 25-29 mai, 5.266 de candidați vor susţine în cele 51 de centre de examen - 26 în municipiu, 25 în județ – (conform Anexei 2) prima probă din cadrul examenului de bacalaureat, Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Examenul va începe la ora 9.00, iar subiectele, elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, vor avea un grad de complexitate care să permită tratarea lor integrală în maximum 10-15 minute. Evaluarea competentelor lingvistice, pentru limba româna se face, pentru fiecare candidat, de către doi profesori examinatori, dintre care unul este cadrul didactic care a predat disciplina respectivă la clasă, iar celălalt este un alt cadru didactic, de aceeași specialitate, din unitatea de învățământ. Pentru elaborarea răspunsurilor, se acordă fiecărui candidat câte 15 minute, iar pentru susținerea acestora în fața comisiei, câte10 – 15 minute. Nivelul de competență lingvistică pe care îl obțin candidații se stabilește de către cei doi profesori examinatori din comisie, pe baza grilei descriptorilor: utilizator mediu, utilizator avansat și utilizator experimentat.




jooble.org